Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Du kan påverka

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation. Det innebär att du har möjlighet att påverka verksamheten.

Du kan påverka de förtroendevalda politikerna och deras beslut på flera sätt:

  • Du kan skriva, mejla eller ringa till politikerna
  • Du kan träffa de förtroendevalda politikerna personligen
  • Du kan skriva ett medborgarförslag till regionfullmäktige
  • Vart fjärde år är det val till regionfullmäktige. Du väljer då det parti som du vill ska leda Region Örebro län
  • Genom att läsa handlingar, protokoll och beslut från olika möten kan du hålla dig informerad och kan påverka
  • Du kan också påverka genom media, till exempel genom att skriva en insändare om en fråga som du tycker är viktig

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 oktober 2022