Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Så här kan du påverka

Region Örebro län är en politiskt styrd organisation. Det betyder att du har möjlighet att påverka verksamheten. Du kan påverka politikerna och deras beslut på flera sätt:

Du kan skriva, mejla, ringa till eller träffa politikerna personligen. Du hittar kontaktuppgifter till politikerna här på Region Örebro läns webbsida.
Du kan skriva och skicka ett medborgarförslag till regionfullmäktige. På sidan om medborgarförslag finns en teckenspråksfilm om hur du gör.
Du kan själv gå med i ett parti eller påverka genom att rösta till regionfullmäktige på det parti som du vill ska leda Region Örebro län.
Genom att läsa handlingar, protokoll och beslut från olika möten håller du dig informerad och kan påverka.
Du kan också påverka genom media, till exempel genom att skriva en insändare om en fråga som du tycker är viktig.