Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Konstverksamheter i Örebro län

Örebro läns museum har en roll som en av länets utställningsarrangörer inom bild och formområdet. Region Örebro län ger verksamhetsmedel till gränsöverskridande och genreövergripande kultur hos konstnärsgruppen The non Existent Center i Ställbergs gruva. Konstfrämjandet Bergslagen får medel för arbetet med konstpedagogik och konstprojekt i hela länet.

Örebro läns museum

Örebro läns museum har en roll som en av länets utställningsarrangörer inom bild och formområdet. Örebro läns museum äger, visar och utökar en större konstsamling.

Läs mer om uppdrag och mål för Örebro läns museum

The non existent Center

The non existent Center (TNEC) är en ung konstnärsgrupp som bearbetar olika samhällsfrågor på ett gränsöverskridande sätt med inriktning på samtidskonst.

Ett viktigt fokus för verksamheten är perspektiv på stad och landsbygd. Att verka utanför storstädernas centrum är ett ställningstagande för att bredda berättelserna i samtidskonsten. TNEC är ett komplement till Opera på Skäret och Stadra Teater som också verkar i länets norra delar.

TNEC verkar vid Ställbergs gruva i Ljusnarsbergs kommun och blev en del av samverkansmodellen i Örebro län 2017.

I gruppen ingår kompetenser inom konst, regi, komposition, formgivning, arkitektur, snickeri, sociologi, psykologi, journalistik, energiteknik och performance.

Det regionala uppdraget är

  • att utveckla en multifunktionell produktions- och publikplats för konst, scenkonst, litteratur och musik.
  • att stärka samtidskonstens och den genreövergripande kulturens närvaro i länet med säte i norra länsdelen.
  • att nå en ny publik genom att arbeta inkluderande med fler än etablerade kulturkonsumenter.
  • att vara med och bidra till långsiktigt stärkande av kulturens roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • att stärka länets internationella och nationella utbyte genom residensverksamhet, utbildningar och annan utåtriktad verksamhet.
  • att ha en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för konst och kultur i länet.

Region Örebro län vill 2020–2023

  • att TNEC stärker sitt arbete med att vara en aktiv roll i olika nätverk och mötesplatser för konst och kultur i länet med ett särskilt fokus på samverkan med Nätverket för regional kulturutveckling.

Konstfrämjande Bergslagen

Konstfrämjandet är en ideell förening som får regionala föreningsmedel.

Föreningen som bildades 1947 arbetar med konstbildning och att föra ut konst till människor i deras vardag. Konstfrämjandet Bergslagen arbetar med konstprojekt i hela länet, bland annat genom vandringsutställningar och pedagogisk verksamhet för barn och unga.

Region Örebro läns konstverksamhet

Konstverksamheten ansvarar för Region Örebro läns konstsamling på totalt nära 17 000 konstverk.

Konsten medverkar till att skapa en välkomnande, omhändertagande och stimulerande miljö för personal, patienter och andra besökare i Region Örebro läns olika lokaler. Målet är att konstverken ska nå ut till människor med varierande bakgrund, smak, värderingar och livssituationer.

Konstverksamheten har tre anställda konsthandläggare. De ingår i förvaltningsavdelningen inom Regionservice fastigheter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 december 2020