Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 19 maj – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild av coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

  Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Region Örebro län följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för bedömning av när man är smittfri. Smittsamheten är högst i början av sjukdomstiden, och avtar med tiden. Personer som har luftvägssymtom men som inte är testade bedöms vara smittfri när den varit symtomfri i två dygn. Den som är testad positiv och som varit hemma under sin sjukdom ska vara symtomfri två dygn och det ska ha gått sju dagar från insjuknandet. Den som har vårdats på sjukhus för covid-19 eller som bor på ett särskilt boende ska ha varit symtomfri i två dygn och det ska ha gått minst 14 dagar från insjuknandet. För de som varit svårt sjuka, exempelvis vårdats på intensivvårdsavdelning, görs en individuell bedömning.
 • Förra veckan togs 1300 prover varav 15 procent var positiva vilket är lägre än tidigare. Vi ser en tendens till minskad smittspridning i länet.
 • Antikroppstestning pågår sedan denna vecka på patienter. Planering pågår för att börja ta antikroppstester på bredare grupper i befolkningen.
 • Inför kommande högtider i vår gäller det att komma ihåg att fortsätta träffa några få vänner, gärna utomhus. Fortsätt att hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

  Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Den planerade verksamheten på länets vårdcentraler är starkt begränsad. Personalen används för att bemanna vårdplatser inom covidvården. Akuta besök hanteras som vanligt på vårdcentraler.
 • En annan stor uppgift är att stärka upp den kommunala hälso- och sjukvården. Region Örebro län har förstärkt vården inom äldreboende och hemsjukvård.
 • Det finns flera boenden i länet där det har funnit smitta, där man blivit fri från smitta. Just nu finns ungefär 105 personer i den kommunala omsorgen som är smittade. 89 personer har friskförklarats och 75 som avlidit.
 • Samverkan mellan länets 12 kommuner är god. Ett sådant exempel är det gemensamma arbetet med skyddsutrustning, där verksamheter lånar av varandra vid behov.
 • Vårdcentralerna har förstärkt sin beredskap för att kunna ta hand om personer som upplever psykisk ohälsa i samband med pandemin. I första hand ska man vända sig till sin vårdcentral. Vi använder även den digitala vårdcentralen för att kunna ta hand personer som är oroliga med anledning av covid-19.

  Marléne Kerber, koordinator avtal och upphandling
 • Frågan om skyddsutrustning har diskuterats flera gånger under pandemin. Hur vet man vilken skyddsutrustning som behövs och hur mycket man ska köpa in? Men hjälp från intensivvårdsavdelningen och infektionskliniken har vi tagit fram siffror på förbrukning per patient och dygn. Ur det beräkningsunderlaget har vi vidareutvecklat ett bra stöd för inköp av förbrukningsmaterial.
 • Just nu ser vi att vi har säkrat förbrukningsmaterial fram till vecka 37.
 • Utmaningarna för inköparna är att se till att material som köps in lever upp till de krav som finns. En annan utmaning är leveranssäkerheten när man handlar av nya leverantörer. När riktlinjerna för hygien eller behandlingar ändras måste inköparna vara följsamma så att rätt material finns hemma i de volymer som går åt.
 • Just nu finns en plan för att säkra leveranser fram till årsskiftet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 maj 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson