Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 2 juni – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild av coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

  Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Vi ser en trend med fler patienter som vårdas på sjukhus i länet. Vi vet inte om det är en ihållande trend, men det måste tas på allvar. Samtidigt fortsätter antalet nya bekräftade fall per vecka att minska.
 • För att minska risken att få in smittan inom äldreomsorgen införs nya rutiner för provtagning på boenden.
 • Inom kort påbörja testning av annan samhällsviktig verksamhet, priogrupp 3. Däremot kan inte personer med mild sjukdomsbild gå till vårdcentralen för att bli provtagna. Läkaren bedömer när det är relevant att få en diagnos för att komma vidare i handläggningen.
 • Inför skolavslutningar och studentfiranden gäller det att fortsätta tänka på att vi har en fortsatt samhällsspridning. Det är inte aktuellt med stora fester. Man får fira med de man bor med, eller nära släkt och vänner. Fira helst utomhus och stanna hemma om du är det minsta sjuk.

  Claes-Mårten Ingberg, chefläkare
 • Det finns en tendens till ökning av patienter under den senaste veckan. Detta kommer samtidigt som sjukvården håller på och återtar delar av den ordinarie verksamheten. Vi fortsätter att följa utvecklingen dag för dag. Om ökningen blir bestående får vi trappa upp covid-sjukvården igen.
 • Pandemin är inte över, även om trycker på sjukvården minskat. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sjukvården är fortsatt hårt ansträngd.
 • Sommarplaneringen inom hälso- och sjukvården bygger på samverkan och många medarbetare gör uppoffringar för att hjälpa till. Det här är en stor uppoffring för enskilda medarbetare men det gör att patienter kan få den vård de behöver.
 • Inför hösten är vårdskulden en viktig fråga. Många patienter har fått stå tillbaka, vilket inneburit uppoffringar för dem. Vi vill ge dem god vård så snart som möjligt. Planering för detta pågår.

  Rebecca Ahlstrand, överläkare anestesi- och intensivvårdskliniken
 • När viruset angriper våra lungor så blir det svårare att ta till sig syre till blodet. Vi andas snabbare och djupare. På vårdavdelningar får patienten extra syre genom syrgas om de behöver det. Men om det blir otillräckligt och patienten blir trött uppstår syrebrist. Då blir det aktuellt med intensivvård och respiratorvård.
 • Intensivvården generellt handlar om att stötta de mest vitala funktionerna så att kroppen kan fortsätta läka. Det betyder att patienten inte är frisk när den skrivs ut från intensivvårdsavdelningen.
 • På intensivvårdsavdelningen är patienten djups sövd i början av sjukdomsförloppet. Då får patienten ett andningsrör i luftvägen som kopplas till respiratorn som sköter andningen.
 • I takt med att sjukdomen läker kan patienten återta de egna funktionerna. Om sjukdomsförloppet går snabbt kan respiratorn stängas av och patienten kan andas själv igen.
 • I de långa sjukdomsförloppen behöver man träna att gå ur respiratorn succesivt då man växlar mellan att andas själv och få hjälp med andningen. Patienten måste också bygga upp funktioner som muskulatur och bryta ner de starka mediciner som använts, vilket kan vara krävande både psykiskt och fysiskt. Perioden präglas av många bakslag vilket är frustrerande för patienten och oroande för de anhöriga som inte får hälsa på.
 • Personalen inom intensivvården försöker stötta patienterna så att vårdtiden blir så skonsam som möjligt. Många patienter kämpar hårt och blir svårt sjuka.
 • Vår vädjan från intensivvården är samma som hör tidigare; försök hålla ut och kämpa på, på ett bra sätt så vi stoppar smittspridningen.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 9 juni 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson