Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 26 maj – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild av coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.

  Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
  Smittläget:
 • Enligt Folkhälsomyndighetens rapportering har Örebro län högst antal insjuknade fall per invånare. De siffrorna måste ses i förhållande till hur mycket tester man gör och vilka man provtar. Det finns skillnader i landet och därför är det svårt att jämföra antalet insjuknade mellan olika regioner.

  Testning:
 • Enligt Folkhälsomyndighetens indikationer provtas 4 olika kategorier. I Region Örebro län provtar vi kategori 1 och 2 fullt ut. I kategori 1 (personer som är i behov av sjukhusvård eller som får vård i boenden) har provtagningen varit lika mellan regioner. Ska man jämföra siffror mellan regioner bör man jämföra prover som tagits i den här kategorin.
 • Region Örebro län var tidigt ute och har tagit förhållandevis många prover på personal i sjukvård och boenden (kategori 2), vilket delvis förklarar att vi har många bekräftade fall i länet.
 • Det har varit en nedåtgående trend i antalet fall som insjuknat i covid-19 sedan flera veckor. Bland patienter har det varit en nedåtgående kurva sedan vecka 15.

  Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
  Det allmänna belastningsläget och planering inför hösten
 • Antalet patienter som är inlagda på sjukhus i Region Örebro län för covid-19 har minskat från cirka 65 till 40 patienter. Även antalet patienter inom intensivvården har minskat de senaste veckorna. Vi ser att antalet som behöver sjukhusvård minskar långsamt.
 • Inför sommaren räknar vi med att fortsätta att ha patienter med covid-19 kvar i sjukvården. Vi ser också att allt fler patienter behöver långvarig rehabilitering vilket det finns planer för att kunna hantera.
 • En konsekvens av detta är att vi inte kan ge all den semester som vi önskar till vårdpersonalen under juni-juli-augusti. Det kommer att finnas en semesterskuld som påverkar förmågan att bedriva normal hälso- och sjukvård under hösten.
 • Den vårdskuld som vi har inom vissa verksamheter motsvarar tre månaders fullproduktion. I andra verksamheter är vårdskulden betydligt mindre.
 • För att lösa problemet med vårdskulden samverkar de sju regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Regionerna inventerar sina resurser och behov, för att se om vi tillsammans kan få ut mer produktion genom att samarbeta. Innan detta kan starta måste vi lösa när, var och hur patienter kan åka för att få vård i annan region.
 • Vårdgarantin säger att man ska få vård inom 90 dagar. Detta kommer troligen vara ett fortsatt bekymmer i hela Sverige under hösten.

  Martin Sundqvist, överläkare klinisk mikrobiologi
  Testning
 • De senaste tre månaderna har laboratoriet inom Region Örebro län analyserat nästan 11 000 prover, vilket motsvarar 35 tester per 1000 invånare. Det är en hög siffra jämfört med andra regioner i landet.
 • Under den perioden har vi byggt upp en organisation för att ta prover och för att kunna analysera dem under veckans alla dagar och hela dygnet. Förhoppningen är att kunna ge snabbare testsvar till sjukvården framöver. Andra tester har kunna fortsätta som vanligt under den här perioden.
 • På sikt kommer det att finnas möjlighet till egen provtagning, som personer kan göra själva. Detta kommer att underlätta arbetet med provtagning. Information om hur det ska organiseras kommer att komma.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 maj 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson