Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 5 maj – film (teckenspråkstolkad)

Region Örebro läns lägesrapportering kring corona.

Se inspelningen från Region Örebro läns lägesbild av coronasituationen i länet. Filmen är teckenspråkstolkad.


  Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare
 • Örebro län ligger högt i antal bekräftade fall per invånarantal. Skillnader mellan länder kan förklaras med att länder och regioner har olika provtagningsstrategi, och provtar olika grupper av befolkningen.
 • I Örebro län provtas de patienter som insjuknar i akut infektionssjukdom och som behöver vård på sjukhus eller omsorgsboende. Personal inom sjukvård och omsorgsyrken och som insjuknar provtas också, för att ta reda på om de kan arbeta eller inte. Detta görs för att säkra personaltillgången.
 • Det finns en tydlig smittspridning i samhället. Därför är det viktigt att fortsätta hålla i de åtgärder som gäller. Individens ansvar är viktigt för att minska smittspridningen.

  Claes-Mårten Ingberg, chefläkare
  • Region Örebro län är fortfarande i förstärkningsläge vilket innebär att man arbetar under en särskild sjukvårdsledning med dagliga avstämningar om corona.
  • De patienter som legat på intensivvården länge för covid-19 kommer i vissa fall behöva rehabilitering för att komma tillbaka. Förberedelser för rehabiliteringsverksamhet pågår. Detta är en ny sjukdom och vilket uppföljning de kommer att behöva är inte klart än.
  • I nuläget finns en viss överkapacitet för vård av covidpatienter. Därför kommer vissa andra mottagningar och operationer att återupptas. Planen är att ha 80 vårdplatser på avdelningar för covidpatienter och 29 platser på iva. Detta kan komma att ändras om antalet patienter ökar.
  • Planering pågår för att kunna täcka behovet av covidvård även under sommarperioden.

  Simon Jarrick, biträdande verksamhetschef barnklinikenpsykiatrin
  • Barn och ungdomar är den grupp som generellt sätt drabbas lindrigast av covid-19. De får i regel lindriga besvär eller inga symtom alls.
  • Distansundervisning har fungerat bra för många, men en del barn klarar det inte lika bra. Barn är växande individer som utvecklas. Förändrade sociala mönster under kort period kan få mer dramatiska konsekvenser för barn är för vuxna.
  • Barn och ungdomar under 18 år utgör bara 1-2 procent av de konstaterade insjuknade fallen. Det finns mycket få rapporter om barn som drabbas svårt av covid-19-infektion. Det finns fortfarande inga barn som avlidit av covid-19 i Sverige.
  • Tillströmningen av barn till akuktsjukvården har minskat tydligt under den senaste tiden. Orsaken är inte klar. Kan bero på förändrat beteende i samhället med minskat smittspridning. Den kan också förklaras med ändrat sökbeteende. Det är viktigt att man inte avstår att söka vård av rädsla för att bli smittad eller av överdriven hänsyn gentemot sjukvården.
  • Flera länder öppnar sina skolor, ex Danmark, Finland och Norge. Det är väldigt viktigt att barn som har rätt till skola, utbildning och sociala kontakter ska få fortsätta vara i sin vanliga miljö.

  Petter Arneback, förvaltningechef Regional utveckling
  • Det är ett bekymmersamt läge för många av länets företag. Det gäller främst besöksnäringen, hotell, restauranger, tjänste- och serviceföretag som jobbar mot privatpersoner som har det tuffast. Samtidigt finns det delar av industrin som går bra, exempelvis livsmedelsföretag, bagerier, trädgårdshandlare m.fl. Byggbranschen och logistikbranschen har bra fart, medan de som erbjuder privatresor har det mer tufft.
  • Antalet konkurser i Örebro län i april var 98 bolag. Motsvarande månad för ett år sedan gick 22 bolag i konkurs. Konkurserna drabbar främst handel, hotell och restautrangnäringen.
  • Antalet varsel i Örebro län i april var 169. Motsvarande period förra året var det 71 varsel.
  • Regionala insatser görs för att stötta företag. Ex har Almi tillförst 3 miljoner kronor. Företag kan även söka omställningscheck, för att få bidrag till finansiering till omställning av verksamheten.

  Fredrik Eliasson, chef kollektivtrafiken
  • Resandet har minskat med 50 procent sedan coronavirusets utbrott. Inledningsvis sjönk biljettförsäljningen med lika mycket. Nu har intäkterna för biljetter sjunkit med 70 procent. Man ska fortfarande ha biljett när man reser med kollektivtrafiken. De flesta har möjlighet att köpa biljett via telefon eller periodbiljett. Länstrafiken ska flytta valideringsapparaterna på bussarna så att de sitter vid någon av de bakre dörrarna, för att underlätta för passagerarna.
  • Det har framkommit synpunkter på att det är hög beläggning på vissa bussar. Bussarna går enligt sommarturlista sedan några veckor. Vissa sträckor har förstärkts med fler bussar för att minska risken att det blir trängsel på bussarna.
  • Invånare uppmanas att ta eget ansvar, exempelvis genom att undvika rusningstrafik om det är möjligtSid-funktioner och -information

Sidan granskades den 11 maj 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson