Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona vecka 45

Pressträff med Länsstyrelsen och Region Örebro län med anledning av införandet av lokala allmänna råd för att minska smittspridningen av covid-19.

Se inspelningen från pressträffen den 3 november. Filmen är teckenspråkstolkad. Deltagare: Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län, Andreas Svan, regionstyrelsens ordförande och Maria Larsson, landshövding.

Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare

 • Örebro län har under de senaste veckorna sett en oroväckande ökning av antalet bekräftade fall. De senaste dagarna har även antalet personer som behöver inneliggande vård ökat snabbt.
 • Trots hög provtagningskapacitet ökar andelen positiva prover. Senaste veckan ökar även antalet smittade i åldersgruppen 70 plus och vi har en snabb ökning av de som behöver vård för covid-19.
 • Situationen i länet är allvarlig. personer blir smittade på arbetsplatser, i idrottssammanhang, på fester, på skolor och bland studenter, på gym och bland personal inom vård- och omsorg. Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten beslutat att skärpa de allmänna råden för Örebro län. Råden gäller från och med i dag och tre veckor framåt.

De allmänna råden är:

Maria Larsson, landshövding

 • Vi har ett allvarligt läge på grund av en allvarlig sjukdom. Vi ser en minskad följsamhet till myndigheternas råd.
 • Länsstyrelsen har i dag, utifrån en hemställan från smittskyddsläkaren och läget i länet, fattat ett lokalt beslut om föreskrifter om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Beslutet gäller till och med den 24 november, men kan komma att förlängas utifrån utvecklingen av smittspridningen.
 • Polismyndigheten ansvarar för tillsynen.
 • Vi ska fullfölja den svenska modellen som vi tror på men den förutsätter att vi alla tar vårt ansvar, såväl privat, som näringsidkare, som organisation och som myndighet och att vara ett gott föredöme. Låt oss därför förbereda oss för tre ensamma tråkiga veckor för att hejda den uppåtgående smittspridningen och för att ge förutsättningar för vården att klara utmaningen och för att vi ska slippa att förlänga restriktionerna ytterligare.

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör

 • Vården är under hård press, vi har en snabb uppgång av inneliggande patienter som ligger på våra sjukhus.
 • Smittspårning, provtagning och influensavaccinering stora resurser i anspråk. Om utveckling fortsätter måste vi åter omfördela resurser till covid-19-vårdenIstället för att ta igen det vi tappade under våren. Hörsamma de lokala allmänna råden annars får vi en mycket bekymmersam situation i hälso- och sjukvården.

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande

 • Vi har ett svårt allvarligt läge som snabbt går åt fel håll. Vi vet hur alla känner och jag känner likadant. Vi vill alla träffa vänner, resa och få tillbaka vår frihet. Men då måste vi ta oss igenom den här pandemin tillsammans.
 • Vårdpersonalen gör sitt yttersta och vi kan göra vårt yttersta genom att följa myndigheternas råd och riktlinjer. Det är ingen stor uppoffring i det längre tidsperspektivet. Vi kan inte säga att vi inte orkar. Det är allvar nu och vi måste ta vårt ansvar. När vi har besegrat pandemin, då kan vi börja leva. Vi kan klara det om vi gör detta tillsammans.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 december 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson