Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Örebro län i toppen med 68 procent fiberanslutna hushåll 2015

Nyhet 2016-03-16

68 procent av hushållen i Örebro län har nu bredbandsanslutning med fiber. Trots detta är det långt kvar till bredbandsmålet på 90 procent. Från 2016 har Region Örebro län uppdrag från staten att koordinera och stötta bredbandsutbyggnaden i länet.

68 procent av hushållen i Örebro län hade 2015tillgång till bredband med fiber på 100 Mbit/s eller mer. Örebro län behåller sin placering över riksgenomsnittet som 2015 var 61 procent och är därmed landets fjärde mest anslutna län. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2015 som offentliggjordes idag.

Bland kommunerna i Örebro län har Hällefors kommit längst med 81 procent fiberanslutna hushåll, medan Lindesberg har lägst anslutningsgrad på 36 procent. Lekebergs kommun hade den snabbaste tillväxten av fiberbredband där andelen anslutna hushåll 2015 ökat från 33 till 45 procent, det vill säga med hela 16 procentenheter.

Trots att andelen fiberhushåll i länet ökade med drygt 5 procentenheter under 2015 är det fortfarande en bit kvar till det regionala mål som fastställts i Örebro läns digital Agenda. Det beror på att fiberanslutningsandelen 2015 utanför tätorter och småorter ligger på 20 procent. Målet är nämligen att senast 2016 ska minst 40 procent av hushållen i såväl tätorter som på landsbygd i Örebro län kunna erbjudas överföringshastighet på minst 100 Mbit/s.

- Siffrorna visar att det gemensamma arbete som kommunerna och länsstyrelsen bedrivit har varit mycket framgångsrikt. Från 2016 har Region Örebro län uppdraget att underlätta och koordinera den bredbandsutbyggnad som är kvar att göra innan målet som innebär att minst 90 % av hushållen har tillgång till minst 100 Mbit/s, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

I rollen som regional bredbandskoordinator ingår bland annat att stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor, vara sammankallande för olika nätverk och driva på bredbandsarbetet i länet.

- Bredband är en samhällsbyggnadsfråga som är viktig för näringsliv, kommunal verksamhet och medborgare, säger Fredrik Idevall, chef för enheten Samhällsplanering och utveckling, där ansvaret för bredbandsfrågorna ligger.

Om Bredbandskartläggningen
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.
PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.pts.se.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 januari 2017

Innehållsansvarig: Fredrik Idevall

Publicerad av Carl Olsson