Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Ny majoritet står bakom verksamhetsplan med budget 2019

Utbyggnad av vården för äldre, en ny verksamhet för unga missbrukare och fortsatta investeringar i den specialiserade vården vid länets tre sjukhus.

Det blir också fortsatta satsningar på drop in-mottagningar på vårdcentralerna och telefontillgängligheten. Det är några av huvudpunkterna i det förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 som regionstyrelsen antog i dag. Bakom majoritetsförslaget står Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Oförändrad skatt föreslås

Den 17 december kommer förslaget, tillsammans med fyra andra förslag från oppositionspartierna, att debatteras i regionfullmäktige inför beslut. Skattesatsen för Region Örebro län föreslås vara oförändrad från föregående år, 11,55 kronor. Högkostnadsskyddet för öppenvårdsbesök föreslås höjas till 1 150 kronor, från nuvarande 900 kronor per år. Det är den maximala summan av öppenvårdsavgifter som en patient betalar under en tolvmånadersperiod.

Nya satsningar på 66 miljoner kronor

Den ekonomiska utvecklingen i samhället beräknas mattas av, vilket innebär en lägre tillväxt av skattepengarna de kommande åren än tidigare. Den ekonomiska ramen för verksamheterna kommer att utökas med en procent för 2019 och åren 2020 och 2021. Det motsvarar en ökning av budgeten med 106 miljoner kronor. Utöver det görs helt nya satsningar med totalt 66,4 miljoner kronor. Bland dessa satsningar märks:

Äldremottagningar och mobila team

En satsning på äldres vård görs med sex miljoner kronor med äldremottagningar, mobila team och bättre/snabbare omhändertagande på akutmottagning. En satsning på tre miljoner kronor i gemensamt ”Mini Maria-projekt” med Örebro kommun där arbetet med stöd till unga missbrukare ska utvecklas. Fortsatt satsning på traumasjukvård kostar tre miljoner kronor. På den fortsatta digitaliseringen satsas ytterligare fyra miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor satsas på barn och ungas rätt till kultur och kultur i hela länet. Syftet är att stärka kulturens roll och tillgängliggöra det kulturella utbudet för fler personer. Fyra miljoner konor satsas för att bygga ut kollektivtrafiken i södra Ladugårdsängen i Örebro.

Investeringar

För 2019 är investeringarna beräknade till 1 372,2 miljoner kronor. Under den senaste 10-årsperioden har större renoveringar skett av Karlskoga och Lindesbergs lasarett och för närvarande pågår uppförandet av H-huset på Universitetssjukhusområdet.

Fyra budgetförslag från oppositionen

Moderaterna och Liberalerna har lagt fram ett gemensamt förslag på budget. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har lagt fram egna förslag. Läs mer om alla budgetförslag här.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 29 november 2018

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Sten Lundberg