Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Åtgärder för att reducera administrativa kostnader

Den administrativa delen av Region Örebro läns verksamhet ska sänka sina kostnader med 100 miljoner kronor till år 2021. Åtgärderna för detta beslutades av regionstyrelsen vid sammanträdet den 27 augusti.

Sedan tidigare har Region Örebro läns nämnder fått i uppdrag att upprätta och genomföra ekonomiska handlingsplaner för en ekonomi i balans. Men det, menar regionstyrelsen, är inte nog om organisationen ska få rätsida på ekonomin. Därför fattade regionstyrelsen beslut om kostnadsreducerande åtgärder motsvarande 10 procent av kostnaderna inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter, vilket motsvarar 100 miljoner kronor.

- Regionen har haft en negativ resultatutveckling under en tid, och ska vi klara de utmaningar som väntar oss som organisation måste vi nu vidta åtgärder. Sedan tidigare jobbar hälso- och sjukvården och övriga förvaltningar med handlingsplaner för en ekonomi i balans, och nu måste administration göra det samma. Ska vi vända utvecklingen krävs att vi alla tar krafttag, och under de kommande åren genomför åtgärder som faktiskt sänker kostnaderna, säger Andras Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

- Vi vet att framtiden bjuder på stora utmaningar, och ska vi kunna möta dem måste vi ha en ekonomi i balans. Genom att genomföra sparåtgärder motsvarande 100 miljoner kronor inom administrationen kan vi värna våra kärnverksamheter, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i regionstyrelsen.

- Vi har en mycket bra verksamhet i vårt län men framförallt under våren kunde vi se att kostnaderna ökade kraftigt. I det läget måste alla bidra i besparingsarbetet, även ledning, styrning och administrationen, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd.

De åtgärder som regionstyrelsen beslutade om är indelade i kortsiktiga respektive långsiktiga åtgärder. Bland de kortsiktiga åtgärderna nämns bland annat återhållsamhet med löpande kostnader till och med den 31 december år 2020 samt anställningsstopp för personal inom ledning och styrning, administration samt andra stödverksamheter.

Som långsiktig åtgärd finns en total översyn av Region Örebro läns ledning och styrning, administration och andra stödverksamheter. Översynen, med tillhörande åtgärder, ska ha full effekt år 2021.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 augusti 2019

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson