Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Delårsrapport visar på fortsatt stora underskott

2019-10-14

Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar att gå med ett underskott på 500 miljoner under innevarande år. Samhällsbyggnadsnämnden, där kollektivtrafiken ingår, räknar med ett minus på 16,4 miljoner kronor. Folktandvårdsnämndens underskott beräknas vid årets slut bli 5 miljoner kronor. Det framgår av Region Örebro läns delårsrapport efter augusti månads utgång.

Delårsrapporten visar att kostnaderna i Region Örebro län har ökat med 5,3 procent under perioden januari – augusti. Motsvarande ökning förra året var 1,7 procents ökning. Antal årsarbetare har under året ökat med 161, främst inom hälso- och sjukvården.

Uppfyller inte kraven på god ekonomisk hushållning

Sammantaget för hela Region Örebro läns verksamhet, inklusive skatter, statsbidrag, finansiella kostnader och intäkter, beräknas ett överskott vid årets slut på 60 miljoner kronor, vilket är 190 miljoner kronor sämre än budget. Det är det lägsta resultatet på flera år, och det uppfyller inte lagens krav på en god ekonomisk hushållning.

Ekonomin visar en klar försämring i hela regionsektorn jämfört med förra året. Elva regioner räknar med att gå med underskott i år, förra året gick sex regioner med underskott.

Absolut nödvändigt att komma till rätta med ekonomin med handlingsplaner

- Prognosen för helåret fortsätter att visa på en mycket allvarlig ekonomisk situation för våra verksamheter, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Alla nämnder arbetar nu med de handlingsplaner som styrelsen beställt. Nämnderna ska redovisa åtgärder för en ekonomi i balans.

- Inbromsning av tillväxten i Sveriges ekonomi betyder att ökningen av våra skattepengar kommer att mattas av. Det finns också en internationell oro som påverkar oss. Så det är absolut nödvändigt att vi kommer till rätta med vår ekonomi, för att kunna säkra en god verksamhet även i framtiden.

Åtgärder kommer att märkas

- En budget i balans är en förutsättning för att vi ska kunna fokusera på utveckling av våra verksamheter. Därför är de föreslagna åtgärderna nödvändiga, säger Behcet Barsom (KD), regionstyrelsens vice ordförande. Det kommer att innebära förändringar i verksamheten som både medarbetare och länsbor kommer att märka. Samtidigt är det viktigt att de förändringar som görs är kloka ur ett helhetsperspektiv.
Skapar också möjligheter till nytänkande

- Läget är allvarligt och innebär stora prövningar för våra verksamheter, och det kommer att krävas hårda prioriteringar de kommande åren, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Men det kan också skapa möjligheter att tänka annorlunda, att organisera verksamhet på ett annat sätt och att dra större nytta av kompetens och resurser över gränser. Digitaliseringen behöver skyndas på.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 14 oktober 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Carl Olsson