Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förändrade avgifter för besök och hjälpmedel i Hälso- och sjukvården

Från och med 1 januari 2020 gäller nya patientavgifter i Region Örebro län. Flera avgifter kommer att förändras och några nya avgifter tillkommer.

Några exempel på vad som är nytt 2020

Avgiften för besök till läkare vid vårdcentral, ökar från 150 till 200 kronor. I de flesta regioner och landsting kostar redan ett läkarbesök minst 200 kronor, så här hamnar Region Örebro län nu i samma nivå.
Ett besök på akutmottagning blir 120 kronor dyrare och kommer kosta 400 kronor. Ett sjukvårdsbesök via video (digitalt vårdbesök) kommer att kosta lika mycket som ett fysiskt besök det vill säga 200 kronor.

Nya avgifter för ambulanssjukvård och telefonbesök

Ambulanssjukvård är en ny avgift och innebär att ambulanssjukvård är likställt med ett sjukvårdsbesök. Avgiften för ambulanssjukvård blir 200 kronor.
En annan förändring 2020 är att ett besök för sjukvårdande behandling via telefon blir avgiftsbelagd och kommer kosta 100 kronor.

Uteblivandeavgift och sen avbokning

Nu omfattas fler verksamheter av uteblivandeavgiften till vårdverksamheter i Region Örebro län. Efter 1 januari 2020 kommer denna avgift också omfatta Barn- och ungdomspsykiatrin, Barn- och ungdomshabiliteringen och tidsbokade undersökningar, till exempel röntgenundersökningar, endoskopi och provtagningar. Om avbokning sker senare än 24 timmar före besöket måste patienten betala vad besöket skulle ha kostat.

Abonnemangsavgift för hjälpmedel

Tidigare har Region Örebro län haft skillnader i avgift, för olika hjälpmedel. Nu inför vi en enhetlig abonnemangsavgift för personliga hjälpmedel på 65 kr i månaden inom audiologiska kliniken, syncentralen och centrum för hjälpmedel, oavsett hur många hjälpmedel man har. Abonnemangsavgiften kommer inte att gälla för rullatorer. Det blir också förändring av andra hjälpmedelsavgifter för till exempel service, installation och reparation, glasögonbidrag, samt en viss förändring av utbud.

Maxbelopp och högkostnadsskydd

Vården i Region Örebro län bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården. Maxbeloppet är 1150 kronor för en 12-månadersperiod, därefter träder högkostnadsskyddet in.

 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 20 november 2019

Innehållsansvarig: Gabriel Stenström

Publicerad av Jeanette Tsuranov