Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Förtydligande om ansvarsfördelningen inom hälso- och sjukvården

Med anledning av den debatt som just nu förs kring förlossningen på Karlskoga lasarett skulle jag vilja göra ett förtydligande kring ansvarsfördelningen i frågan.

I debatten har bland annat beslutsvägarna inom Region Örebro län jämförts med de som återfinns inom näringslivet, där man som chef får finna sig i den högre chefens beslut eller gå därifrån. Inom hälso- och sjukvården är beslutsvägarna annorlunda vilket gör att jämförelsen haltar. Där finns ett utpekat ansvar i svensk lag och förordning om vem som har det direkta ansvaret för patientsäkerhet. Ansvaret för patientsäkerhet ligger hos verksamhetschef. Avseende patientsäkerhet inom den aktuella kliniken har verksamhetschefen sista ordet.

Det ligger i verksamhetschefs uppdrag att signalera och vidta åtgärder om patientsäkerheten inte kan uppnås. Till verksamhetens chefs stöd i denna bedömning finns chefläkarorganisation och annan expertis.
Alla verksamhetschefer i Region Örebro län ska känna sig trygga i att det uppdraget är orubbligt.

Jag  har fullt förtroende för att Gill Kullberg och övriga chefer tar sitt ansvar för patientsäkerheten, enligt de lagar och förordningar som gäller. De ska också kunna utrycka sin oro och agera utifrån sitt ansvar utan att vi som regionledning ser det som underminering. Detta gäller för övrigt alla övriga medarbetare också.

Samtidigt har vår hälso- och sjukvårdsnämnd fattat beslut om att skyndsamt återöppna verksamheten. Då har jag och övriga i tjänstemannaledningen ett ansvar för att vi tillsammans med verksamhetschefer arbetar för att skapa möjligheter och genomföra politikens beslut.

Jag vill vädja till alla att föra en framtida debatt om frågan i ett sansat tonläge.

Rickard Simonsson
Regiondirektör


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 september 2019

Innehållsansvarig: Rickard Simonsson

Publicerad av Carl Olsson