Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Oförändrad skatt men stora utmaningar i budgeten

  • Fler patienter ska få tillgång till en fast vårdkontakt. 

  • Vården av de äldre ska utvecklas genom särskilda äldremottagningar.

  • Region Örebro län ska i samverkan med Örebro universitet vara ledande i arbetet med artificiell intelligens, AI. 

  • Den förebyggande tandvården i skolorna stärks, särskilt i socioekonomiskt svaga områden. 

  • Andel barn som får del av finansiering inom kultur och ideell sektor ska öka. 

  • Utsläpp av växthusgaser ska minska. 

  • Kundnöjdheten i kollektivtrafiken ska öka.

Det är några av de politiska ambitioner som finns i verksamhetsplan och budget 2020 som regionstyrelsen nu har antagit. Bakom plan och budget och planeringsförutsättningar för 2021-2022 står Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Ärendet behandlas slutligen av regionfullmäktige den 18-19 november. Mot beslutet reserverade sig (L) och (M), (SD), (MP) och (V) till förmån för egna budgetförslag.

Skattesatsen föreslås bli oförändrad, 11,55 kronor. Budgetens omslutning är nära 13 miljarder kronor.  

Budget med stora utmaningar

- Vi har stora utmaningar framför oss, både ekonomiska och demografiska, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. I svåra tider är det viktigt att orka och våga prioritera. Därför har i vårt budgetförslag prioriterat resurser till hälso- och sjukvården.

Ökad tillgänglighet

- Vi har en tuff ekonomisk tid framför oss, säger Behcet Barsom (KD), vice ordförande i regionstyrelsen. Därför är det viktigt att vi tar politiskt ansvar för att säkerställa att hälso- och sjukvården håller en fortsatt hög kvalitet. Vi kommer fortsätta att driva på för ökad tillgänglighet för alla länets invånare. Jag är särskilt glad över att vi fortsätter arbetet med ny teknik och digitalisering för att göra vården ännu mer tillgänglig för länets invånare.

Stora möjligheter för utveckling

- Örebro är ett starkt län med stora möjligheter för utveckling, säger Torbjörn Ahlin (C), regionråd. Med den här budgeten vill vi jobba för att Örebro län ska vara ett attraktivt län för företag och för utbildning. Vi kommer även att fortsätta arbeta för en större tillgänglighet till kultur och skapande för länets barn och unga. Det gedigna arbete som görs för en bättre miljö kommer också att fortsätta.

Omvärlden påverkar – en allt äldre befolkning

En pressad ekonomi och en rad andra faktorer i omvärlden kommer att ha stor betydelse för Region Örebro län de kommande åren. Avmattningen i Sveriges ekonomiska tillväxt innebär att skatteintäkterna inte ökar i samma omfattning som tidigare. Samtidigt fortsätter kostnader att öka som en följd av ett ökat behov av vård och service. Länets befolkning blir äldre, vilket påverkar behoven. Antalet länsbor 80 år och äldre ökar med 54 procent fram till 2030. Antalet invånare i arbetsför ålder ökar däremot totalt sett långsamt.

Investeringar för 1,3 miljarder kronor

Investeringsbudgeten för 2020 är på cirka 1,3 miljarder kronor. Bland de större investeringarna i 2020 års investeringsbudget finns H-huset i Örebro där delar av ny akutmottagning tas i bruk under våren 2020, och resterande delar av byggnaden under hösten-vintern 2020. Ombyggnad rehabilitering med bassäng vid Karlskoga lasarett, där den första etappen beräknas vara klar under början av december 2019. Beräknad inflyttning blir i april 2021. Ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av aulan vid Fellingsbro folkhögskola med planerad byggnation under 2020-2022. Ny Ambulansstation i Berglunda Örebro med byggstart planerad till 2020. Parkeringshus vid USÖ i drift 2020. Dessutom kommer investeringar göras för att säkra reservvatten och el vid Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga och Lindesbergs lasarett.

Nämnderna får ett större ansvar

De politiska nämnderna får ett större ansvar än tidigare i Verksamhetsplan med budget 2020. Regionfullmäktiges verksamhetsplan är på övergripande nivå utifrån invånar- och samhällsperspektiv. Nämndernas ansvar är att konkretisera vad som ska åstadkommas och hur det ska genomföras för att uppnå regionfullmäktiges mål, inriktningar och ambitioner.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 28 oktober 2019

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Jenny Yttermalm