Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län kortade väntetiderna mest i landet

Fler patienter får träffa läkare och som bonus får regionen minst 60 miljoner som prestationsersättning från den nationella satsningen kömiljarden. Det är resultatet av Region Örebro läns arbete med att öka tillgängligheten inom specialistsjukvården.

I september och oktober i år var Region Örebro län den region i landet som kortade väntetiderna mest. Under september fick 1 750 fler patienter ett första besök inom specialistsjukvården och 1 400 fler sitt återbesök, jämfört med samma månad förra året. I oktober fick 300 fler ett första besök hos specialistläkare jämfört med tidigare år.

- Det är verkligen glädjande att vi kan hjälpa så många patienter. Det har stor betydelse för den som väntar på ett läkarbesök. Personalen inom hälso- och sjukvården har gjort ett fantastiskt jobb, säger Payam Ceghafi, ställföreträdande områdeschef och verksamhetschef vid plastik- och käkkirurgiska kliniken, Region Örebro län.

Bakom de kortade väntetiderna ligger ett stort arbete. Område opererande och onkologi, som står för 60 procent av nybesöken inom specialistsjukvården i Region Örebro län, har jobbat målmedvetet.

- Vi har utvecklat ett mer strukturerat arbetssätt och verktyg för att ha ordning och reda. Det gäller ledning och styrning, såväl som uppföljning, analys och åtgärder. Det är glädjande att se att arbetet ger resultat i form av att vi kan hjälpa fler patienter, säger Payam Ceghafi.

Tillgängligheten hög prioritet

Tillgängligheten har hög prioritet inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Man arbetar med frågan kontinuerligt. Under hösten har arbetet fått förnyad kraft i och med den nationella satsningen kömiljarden. Kömiljarden syftar till att förbättra tillgängligheten för nybesök och operation inom specialistsjukvården.

- Sammanlagt kommer Region Örebro län att få minst 54 miljoner kronor. Pengarna är prestationsbaserade och ges i förhållande till hur mycket man har ökat tillgängligheten. Detta är utöver de 9,4 miljoner, pengar som fördelas jämt mellan regionerna beräknat på antalet invånare, säger Payam Ceghafi.

När det gäller operationer har regionen lyckats komma upp i samma nivå som i november 2018, dock inte ända fram för att ta del av kömiljardens pengar. Förklaringen är att regionen under förra hösten hade relativt korta väntetider för operationer och bättre förutsättningar än under våren 2018. Det var därför svårt att förbättra tillgängligheten ytterligare i år.

- Vi har däremot förbättrat oss avsevärt från i våras då vi hade brist på operations- och anestesipersonal. Vi är nu uppe i lika bra tillgänglighet som förra hösten. Alla yrkeskategorier har kämpat hårt. Jag är otroligt stolt över att vara en del av den här verksamheten, säger Payam Ceghafi.

Fakta/kömiljarden

  • Sveriges kommuner och regioner, SKR och staten träffade en överenskommelse om att under 2019 införa en ny uppdaterad kömiljard. Målet med överenskommelsen är att åstadkomma förnyad kraft i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att utveckla uppföljningen av väntetider till att ge en mera komplett bild av tillgängligheten i vården.
  • Överenskommelsen för 2019 omfattar totalt 1 610 miljoner kronor. Av de totala medlen är 1 600 miljoner kronor avsedda som stimulansmedel till regionerna. Av dessa fördelas 1 280 miljoner kronor enligt en prestationsmodell och 320 miljoner kronor i relation till befolkningsmängden i respektive region.
  • För att ta del av prestationsmedlen (1 280 miljoner kronor) ska regionerna kunna påvisa en förbättring av andelen väntande inom 90 dagar för september, oktober och november 2019 jämfört med samma månader 2018, eller kunna visa att andelen som väntat högst 60 dagar uppgår till minst 71 procent.

Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 17 december 2019

Innehållsansvarig: Payam Ceghafi

Publicerad av Johanna Berglund