Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Uppmärksammad studie visar på lägre dödlighet vid igångsättning

Igångsättning vid 41 graviditetsveckor istället för 42 tycks vara säkrare för barnets överlevnad. Det visar ny forskning som Region Örebro län deltagit i. Studien väntas påverka kommande ställningstaganden inom förlossningsvården.

I Sverige är risken generellt mycket låg för att ett barn dör före eller under förlossningen, eller som nyfödd, så kallad perinatal död. Det är dock känt att det sker en viss riskökning, från låg nivå, ju längre en graviditet pågår efter vecka 40.

Syftet med den aktuella studien, publicerad i tidskriften British Medical Journal, BMJ, var att undersöka dessa risker, och jämföra utfall av igångsättning efter 41 respektive 42 fullgångna veckor. Det har tidigare funnits oklarheter om vad som bäst skyddar kvinna och barn.

I studien ingick 2 760 kvinnor, inskrivna vid 14 förlossningssjukhus i Sverige, däribland Universitetssjukhuset Örebro, under åren 2016-2018. Ingen hade bakomliggande sjukdom, samtliga väntade ett barn, och alla hade uppnått 41 fullgångna veckor när de inkluderades i studien.

Skillnad i antal dödsfall

Hälften av kvinnorna i studien, 1 381 individer, lottades till igångsättning vid 41 fullgångna veckor. I denna grupp var det 86 procent som genomgick igångsättning. Hos övriga kom förlossningen igång av sig själv.

I den andra gruppen, med 1 379 kvinnor, planerades för igångsättning vid 42 fullgångna veckor, vilket är rutinhandläggningen på de flesta förlossningsenheter i Sverige vid graviditet utan komplikationer. I praktiken var det 33 procent av kvinnorna som behövde sättas igång.
Kvinnornas hälsotillstånd efter förlossning skiljde sig inte mellan grupperna. Andelen kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, med sugklocka eller tång, var också ungefär desamma. Enligt den måttstock som kombinerar perinatal sjuklighet och död fanns det drygt 30 drabbade barn i varje grupp. Däremot konstateras en signifikant skillnad beträffande dödsfallen.

I gruppen som sattes igång efter 41 fullgångna veckor fanns inga dödsfall. I den andra gruppen, där spontant värkarbete inväntades och induktion gjordes vid 42 veckor, registrerades sex fall av perinatal död. Fem av barnen var dödfödda, ett dog strax efter förlossning.

Inga medicinska nackdelar

Dödsfallen ledde till att studien avbröts i förtid, och den kom därmed att omfatta 2 760 kvinnor istället för planerade 10 000. Landets förlossningskliniker informerades om utfallet, och efter extern granskning av materialet publiceras nu studien, som letts från Sahlgrenska akademin vid Göteborg universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Studien visar att det är en skillnad i antalet dödsfall mellan induktion i vecka 41 och 42. Samtidigt bör man vara lite försiktig när man tolkar resultaten eftersom vi var tvungna att avbryta studien i förtid. Utfallet hade möjligen sett något annorlunda ut i en större studie, men mönstret hade troligen blivit det samma, säger Ulla-Britt Wennerholm, överläkare och docent i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet och en av två förstaförfattare

– Vad vi också har visat i den här studien är att det inte verkar vara några medicinska nackdelar med igångsättning vid 41 veckor istället för vid 42. Många förutspådde att det skulle öka risken för kejsarsnitt och instrumentella förlossningar, men inget av det ökade, konstaterar Henrik Hagberg, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs universitet och en av de seniora författarna till studien.

Förlossningsverksamheter som deltagit i studien:

Akademiska sjukhuset, Uppsala, Danderyds Sjukhus, Falu lasarett, Hallands sjukhus Halmstad, Hallands sjukhus Varberg, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Södersjukhuset, Stockholm, Södertälje sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås, Universitetssjukhuset Örebro och Visby lasarett.

Induction of labour at 41 weeks versus expectant management until 42 weeks (the Swedish postterm induction study - SWEPIS), a multicentre, open label, randomised, superiority trial


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 21 november 2019

Innehållsansvarig: Helena Fadl

Publicerad av Johanna Berglund