Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Målmedveten satsning lockar blivande specialistläkare

En målmedveten satsning för att göra primärvården inom Region Örebro län till en attraktiv plats för ST-tjänstgöring ger nu resultat.

- Vi har en erkänt bra ST-utbildning, och vi ser att det är många läkare som vill utbilda sig till allmänspecialister hos oss, säger Maria Nyström, distriktsläkare och övergripande studierektor inom primärvården.

För tio år sedan stod Region Örebro län inför stora pensionsavgångar inom distriktsläkarkåren, och något behövde göras för att möta detta faktum. Resultatet blev en satsning som fram tills i dag nära på dubblerat antalet ST-tjänstgöringar på länets vårdcentraler.

- Då hade vi 40 ST-tjänster inom primärvården tillsatta och nu har vi 75, med ytterligare 9 på väg in, säger Hanne Carlsson, distriktsläkare och övergripande studierektor inom primärvården.

I år väntas 14 av ST-läkarna kunna träda i tjänst som distriktsläkare på länets vårdcentraler, och år 2021 är prognosen 15 färdigutbildade distriktsläkare.

Vad är det då som gör Region Örebro läns ST-tjänstgöring attraktiv?

- Det handlar om flera olika delar, men en anledning är att Region Örebro län erbjuder ett frikostigt utbildningspaket med många olika kurser att välja mellan, säger Hanne Carlsson.

- Sen har vi väldigt kvalificerade och engagerade handledare ute på vårdcentralerna, som ser vikten av att ge det stöd och den uppbackning som krävs för att ST-läkarna ska kunna utvecklas, säger Maria Nyström.

Engagerade verksamhetschefer

Förutom handledarna spelar verksamhetscheferna på vårdcentralerna en central roll i sammanhanget.

- Inom Region Örebro län har vi verksamhetschefer som ser värdet av att vi satsar på utbildning och handledning av morgondagens distriktsläkare, och som verkligen gör sitt yttersta för att få allt att funka så bra som det bara är möjligt, säger Hanne Carlsson.

Och hon får stöd i detta av sin kollega.

- Precis, det går inte nog att betona att verksamhetscheferna är nyckelpersoner i detta, och att de verkligen anstränger sig för att ge ST-läkarna rätt förutsättningar när det kommer till arbetsuppgifter och arbetsbelastning med mera, säger Maria Nyström.

Individuella lösningar

En annan framgångsfaktor för Region Örebro läns ST-tjänstgöringar är möjligheten till individuella lösningar, menar de båda studierektorerna.

- Vi ser att många ST-läkare uppskattar den flexibilitet vi kan erbjuda för att få vardagen att gå ihop under ST-tjänstgöringen, där arbetet kan kombineras med fritid på ett bra sätt, säger Hanne Carlsson.

Om någon blivande läkare läser detta, varför ska denne ta sikte mot allmänmedicin, tycker ni?

- Därför att som distriktsläkare får du ett roligt och brett uppdrag där variationen i arbetsuppgifter är stor. Du får arbeta med en blandning av patienter, allt från de nyfödda till de äldsta och allt från lindrigt sjuka till kroniker, säger Maria Nyström.

- När det kommer in en patient genom dörren vet du inte riktigt vad som väntar. Det gäller att ta reda på vad som är fel, och sedan åtgärda det. Varje nytt fall är unikt, säger Hanne Carlsson.

Handledning och utbildning

Nu hoppas de båda att ett fortsatt arbete kring ST-tjänstgöringen ska bidra till att Region Örebro län fortsätter att locka nya läkare. I detta tror de att handledning och utbildning kommer att vara centrala begrepp.

- Vi måste fortsätta att fortbilda våra handledare, eftersom vi ser att de får ett allt större ansvar för framtidens läkare. Numera är handledning en central del av en läkares uppdrag, och inget som sköts med vänsterhanden, säger Maria Nyström.

Fakta: ST-tjänstgöring

För att få nödvändiga kunskaper och färdigheter ska en legitimerad läkare som vill få specialistkompetens göra specialiseringstjänstgöring (ST) under minst fem år. Den som gör sin specialisttjänstgöring inom primärvården får sin specialistkompetens i allmänmedicin, och kan därefter arbeta som till exempel distriktsläkare på en vårdcentral.

Bilden: Maria Nyström och Hanne Carlsson.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 2 mars 2020

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson