Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Minskning av antal jourer – ska skapa ökad tillgänglighet

Region Örebro län minskar antalet jour- och beredskapslinjer som under nattetid tar emot ett mycket litet antal patienter.

Det beslutet fattade den politiska hälso- och sjukvårdsnämnden den 28 september 2019 och det verkställs nu av verksamhetscheferna inom berörda kliniker. Anledningen till förändringen är att öka antalet arbetade timmar under dagtid för att på så sätt förbättra tillgängligheten. Det handlar också om att minska dyra kostnader för jour- och beredskapslinjer som utnyttjas en mycket begränsad del av jourtiden. Minskningen sker inom flera opererande specialiteter, varav förändringarna nattetid inom kirurgi och ortopedi vid Lindesbergs lasarett är de som diskuterats mest.

Följande jour- och beredskapslinjer förändras från och med den 20 april:

 1. Primärjouren för opererande discipliner reduceras i Lindesberg
 2. En beredskapslinje mindre (från 3 till 2) på ortopeden
 3. En beredskapslinje mindre (från 4 till 3) på kirurgen
 4. Förändrade arbetssätt (beredskaperna inte bundna till sjukhusen utan regional)
 5. Ortopeden tar över primärjouren för hand
 6. En beredskapslinje istället för två på onkologen

Många fördelar med ökad tid dagtid

Förändringen görs utifrån ett beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden i september 2019 om att minska jour- och beredskapslinjer och öka arbetstid och verksamhet under dagtid.

Detta ger ökade möjligheter till:

 • Förbättrad arbetsmiljö
 • Möjligheter att ta emot fler patienter
 • Förbättrad tillgänglighet
 • Ökade statsbidrag via kömiljard med mera
 • Minskade kostnader för jour- och beredskap
 • Ökade utomlänsintäkter

Jourer nattetid inom kirurgi och ortopedi avslutas på Lindesbergs lasarett

Jourlinjerna för kirurgi och ortopedi vid Lindesbergs lasarett har i en nationell, regional och lokal jämförelse en låg belastning mellan klockan 21.00 – 07.30. De jourer som är stationerade på Lindesbergs lasarett inom kirurgi och ortopedi under nattetid kommer därför att avslutas från och med 20 april 2020. Ett begränsat antal patienter kommer att beröras av denna förändring då ett fåtal patienter besöker akutmottagningen samtidigt som mycket få operationer utförs under denna tid.

Säkrad hög kompetens på beredskaperna/bakjourerna för Lindesbergs lasarett

Det kommer även fortsättningsvis att finnas läkare med överläkarkompetens i beredskap inom kirurgi och ortopedi under nattetid. Det kommer även att finnas jourer inom medicin och anestesi på plats på Lindesbergs lasarett dygnet runt, årets alla dagar.

Risk- och konsekvensanalyser genomförda i berörda verksamheter

Berörda områdeschefer (Område opererande och onkologi, Område närsjukvård norr, Område närsjukvård väster och Område närsjukvård Örebro) har haft i uppdrag att genomföra för risk- och konsekvensanalyser i alla verksamheter som berörs av hälso- och sjukvårdsnämndens beslut. Risker som framkommit tas omhand i verksamheterna för att skapa väl fungerande arbetssätt och rutiner som fortsatt kan säkerställa en god patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Fakta

Under jourtid, klockan 21.00 – 07.30, gjordes på Lindesbergs lasarett 26 akuta operationer inom kirurgi och ortopedi under hela 2018. Sammanlagt innebär det att 23 timmar användes för dessa operationer under hela 2018, eller i genomsnitt cirka tre minuter per natt mellan klockan 21.00 och 07.30 om man slår ut tiden på ett år. 2018 kom tre patienter i snitt per dag efter klockan 21.00 med kirurgiska eller ortopediska problem till akutmottagningen i Lindesberg. Knappt en av dessa kom med ambulans. Även om de flesta ambulanstransporter blir längre är förhoppningen att de blir lite färre, bland annat eftersom många patienter fick transporteras vidare från Lindesberg till framför allt Universitetstsjukhuset Örebro.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 13 mars 2020

Innehållsansvarig: Jonas Claesson

Publicerad av Åsa Öberg