Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Rutiner finns för att hantera det nya coronaviruset

I början av året bekräftades att de fall av oklar lunginflammation som i december 2019 uppmärksammats i staden Wuhan i Kina, och som hade koppling till en fisk- och djurmarknad, orsakades av ett nytt coronavirus, som ger sjukdomen Covid-19.

Fall av coronavirus har nu rapporterats från Kinas samtliga provinser och i många andra länder. I Sverige upptäcktes ett fall i slutet av januari hos en person som insjuknat efter att ha återkommit från staden Wuhan.

Region Örebro län har rutiner för att handlägga misstänkta och bekräftade fall av det nya coronaviruset. Såväl ambulanssjukvård, akutmottagningar, infektionskliniken och andra vårdgivare vet hur de ska agera när de möter personer som kan vara sjuka i det nya coronaviruset.

Hur smittar viruset?

- Viruset kan spridas genom kontakt mellan människor eller via hosta och nysningar, så kallad droppsmitta. Tiden från att man blir smittad till att insjukna är för coronavirus 2-14 dagar. Enligt en sammanställning av drygt 400 fall i Kina är inkubationstiden i genomsnitt 5 dagar, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Vilka symtom har de som bli sjuka?

- De vanligaste symtom som rapporterats i samband med sjukdom är luftvägssymtom, feber och hosta. Även mer diffusa symtom som muskelvärk, halsont och snuva har beskrivits, säger Gunlög Rasmussen.

När ska man misstänka det nya coronaviruset?

- En person som insjuknar med feber och luftvägssymtom inom 14 dagar efter att ha varit i provinser som tillhör Kinas fastland ska kontakta sjukvården på telefon via 1177.  De blir då hänvisade vidare för bedömning, säger Gunlög Rasmussen.

WHO tog den 30 januari beslut om att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Den 1 februari beslutade den svenska regeringen att införa sjukdomen i Smittskyddslagen och klassa den som allmänfarlig och samhällsfarlig. Detta innebär en möjlighet att kunna vidta relevanta förebyggande åtgärder för att hindra en spridning av smittan i samhället, om en sådan skulle uppstå. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten den risken som mycket låg.

Kontinuerlig uppdaterad information finns att läsa på:

Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsenhetens sida

ECDC

WHO

Se också frågor och svar om Coronaviruset på Folkhälsomyndighetens sida.


 


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 18 februari 2020

Innehållsansvarig: Gunlög Rasmussen

Publicerad av Petra Ekenstam

Mer information

Hur stor är risken att smittan sprids i Sverige?
Folkhälsomyndigheten svarar på de vanligaste frågorna om coronavirus

Vad behöver du göra när du kommer hem från områden där viruset sprids?
Information till resenärer (pdf)

What do you need to do when you return from areas where the virus is spreading?
Information for travellers (pdf)

Information till resenärer på kinesiska
Information till resenärer (pdf)