Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lägesbild corona 24 mars Region Örebro län

Region Örebro läns lägesbild över corona 24 mars kl 15.00. Teckentolkad.

Vi ber om ursäkt för ljudkvaliteten. En textad version kommer att publiceras.

Sammanfattning i text

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av infektionen covid-19 i samhället. Det här är läget i Region Örebro län den 24 mars:

  • Antalet bekräftade fall: 57
  • Antal inlagda på sjukhus: 9
  • Antal som ligger på intensivvårdsavdelning: 3 (varav en kommer från ett annat län)

Enligt Folkhälsomyndighetens skattning av det maximala vårdbehovet kommer Region Örebro län att behöva 120 slutenvårdsplatser och 30-40 intensivvårdsplatser under den mest intensiva perioden. Det finns en osäkerhet i skattningen och om när vi kan komma att nå toppen.

Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset Örebro har infört rutiner för att förhindra att patienter med covid-19 smittar andra patienter eller personal. Till det använder man bland annat tält som står utanför ingången till akutmottagningen.

Patienter som är över 70 år kallas inte längre till besök och återbesök, däremot kvarstår nödvändiga besök och återbesök. Vårdgarantin kommer att ligga på is ett tag framöver, det är ett beslut som de flesta regioner har fattat.

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i Region Örebro län arbetar för att skydda de mest utsatta, framför allt äldre personer med andra sjukdomar, och säkra att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. Detta innebär omprioriteringar i vården. Det handlar om att utöka antalet vårdplatser och öka bemanningen.

Folktandvården

På Folktandvården gäller samma restriktioner som i övriga samhället, patienter som är sjuka ska inte besöka tandvården. Därför debiteras inte patienter som ringer och avbokar sent på grund av sjukdom

Patienter som är över 70 år eller ingår i någon av de andra riskgrupperna kallas inte för rutinbesök. Alla besök på äldreboenden ställs in.

I nuläget är alla kliniker öppna, men Folktandvården kan behöva anpassa verksamheten efter tillgången till material och personal. Det kan innebära att vi behöver koncentrerar verksamheten till de större klinikerna.

Kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken har dragit in linjerna 10 och 78 som är förstärkningslinjer där resenärer kan resa med andra linjer. De har infört förändringar ombord på bussarna vilket innebär att det inte längre är möjligt att betala med bankkort ombord. Sätena närmast förarna är inte heller längre möjliga för resenärer att sitta på.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 30 mars 2020

Innehållsansvarig: Johanna Berglund

Publicerad av John Swensson