Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Region Örebro län erbjuder allmänheten provtagning för covid-19

Nu utökas provtagningen i länet ytterligare vilket innebär att allmänheten kan testa sig för covid-19. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen. 1177.se blir navet för provtagningen som plats för både tidsbokning och provresultat.

Nu utökas provtagningen i länet ytterligare vilket innebär att allmänheten kan testa sig för covid-19. Syftet är att ytterligare minska smittspridningen. 1177.se blir navet för provtagningen som plats för både tidsbokning och provresultat.

- Omfattande provtagning av regionens och kommunernas vård- och omsorgspersonal startade tidigt och har succesivt utökats till att omfatta personal inom samhällsviktiga verksamheter. Nu inför vi egenprovtagning och kan på så vis även erbjuda allmänheten med symtom provtagning för pågående infektion med covid-19, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, Region Örebro län.

Från och med onsdag den 1 juli erbjuds allmänhet som uppvisar symtom för pågående infektion, provtagning för covid-19, så kallat PCR-prov. Med vetskap om att man har en infektion kan smittspridningen minskas ytterligare i länet.

- När du ska provtas är det viktigt att tänka på att du räknas som smittsam tills du fått besked om negativt provsvar via 1177.se. Innan och efter provtagning gäller därför isolering i hemmet och att inte resa kollektivt. Vid själva provtagningstillfället måste du gå utevägen direkt till provtagningen och får inte gå in någonstans där du kan smitta andra, säger Gunlög Rasmussen.

God kapacitet

- Vi kommer att ha en god kapacitet att erbjuda länsinvånare med symtom för covid-19 tider för provtagning och vi tror att intresset i början kommer att vara stort. Vi vill samtidigt vara tydliga med att enbart länsinvånare som har symtom på covid-19 beställer och bokar tid för provtagning. Symtomen ska ha funnits minst 24 timmar, säger Anne Svensson, regional samordnare för utökad testning, Laboratoriemedicinska kliniken, Region Örebro län.

Hur går det till?

Du beställer provtagning genom att logga in på 1177.se med hjälp av din e-legitimation, till exempel mobilt BankID. När du loggat in klickar du på "Covid-19 Örebro län" under rubriken "Regionen rekommenderar" för att beställa din provtagning och sedan boka tid. Där läser du själv även ditt provsvar.

Provtagningen sker:

  • På någon av länets covid-mottagningar. I nuläget finns covid-mottagningar vid USÖ, Karlskoga lasarett och Lindesbergs vårdcentral.
  • På någon av länets provtagningsstationer. I nuläget finns provtagningsstationer vid vårdcentralerna i Kopparberg, Hällefors, Askersund och Laxå.

Du som inte har möjlighet att komma till oss för att ta ditt prov kan skicka ett ombud, till exempel en närstående, som hämtar ett provtagningskit åt dig. Du tar provet på dig själv hemma och sedan lämnar ombudet tillbaka provet.

Vad kostar det?

Ingen avgift tas ut för att göra provet.

Prov tas bara vid symtom

Prov tas vid symtom för att på så sätt kunna utesluta eller bekräfta infektion. Du får provta dig om:

  • du har hosta, feber, andningsbesvär, halsont, snuva, nästäppa, förlorat lukt- och smaksinne, huvudvärk, muskel- och ledvärk, illamående eller akuta mag- eller tarmbesvär (kräkning eller diarré)
  • du har haft symtomen minst 24 timmar

Hur går själva provtagningen till?

Prov tas från näsa och genom att lämna gurgelprov. Du tar provet på dig själv enligt instruktioner. Provsvaret på 1177.se visar sedan om du har en pågående infektion eller inte.

FILM: Så provtar du dig själv

Vem kan testa sig?

Allmänheten i Örebro län. Dock enbart om du har symtom. Personer som inte är folkbokförda inom Örebro län men som till exempel bor nära länsgränsen kan kontakta vården för att beställa provtagning och boka tid.

Antikroppstest - för dig som är frisk sedan 14 dagar

Region Örebro län erbjuder från och med den 1 juli också antikroppstest i mindre skala mot en avgift på 200 kronor (ingår ej i högkostnadsskyddet). Provtagningen beställs och bokas också via e-tjänsten på 1177.se. Du ska ha varit frisk minst 14 dagar innan du tar provet, för att se om du tidigare genomgått en infektion.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 4 augusti 2020

Innehållsansvarig: Lena Adolfsson

Publicerad av John Swensson