Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Sverige och Region Örebro län är i ett ansträngt läge. Den pandemi som nu sprids skapar stora påfrestningar; för sjukvården och för hela samhället i övrigt.

Vi som företrädare för partierna i regionfullmäktige vill tillsammans manifestera vårt gemensamma stöd till regionens medarbetare som arbetar i vården på olika sätt och i vår verksamhet i övrigt. Våra medarbetare kommer att få göra betydande insatser och uppoffringar för att ge länets invånare vård och hjälp. Det kommer krävas uthållighet eftersom situationen kommer att vara svår under en lång tid framöver.

Vid allvarliga händelser, särskilt när det som nu är fråga om ett utdraget förlopp, är det viktigt att säkerställa att nödvändiga politiska beslut kan fattas. Det demokratiska beslutsfattandet behöver värnas. Det är nödvändigt att fokusera på det som är av störst betydelse. Därför är vi överens om att kommande möten i regionfullmäktige, regionstyrelse och regionens nämnder ska koncentreras till de ärenden där beslut verkligen krävs.

Vi vill undvika att driva andra ärenden som innebär att resurser tas från den verksamhet som behövs för att i olika avseenden hantera pandemifrågan. Partipolitikens skiljelinjer blir för ett tag mindre viktiga. Syftet är dels att ge förvaltningen möjlighet att koncentrera sig på att arbeta med alla de frågor som pandemin kräver, dels att markera för länets invånare att vi folkvalda nu tillsammans tar ansvar för att vi i Örebro län ska klara de utmaningar och påfrestningar vi har på bästa sätt.

Vi är också eniga om att vid kommande regionfullmäktige fatta beslut som gör det möjligt att som ett komplement i beslutsprocessen på sikt kunna erbjuda ledamöter att delta i möten på distans. Avsikten är dock inte att ersätta fysiska möten med distansmöten Vi har också enats om att genom frivillig kvittning mellan partierna reducera antalet ledamöter som måste delta i omröstningarna vid fullmäktige så att ett demokratiskt beslutsfattande kan upprätthållas även i ett svårare läge.

Det kommer en tid efter pandemin. Då ska arbetet utvärderas och den demokratiska debatten återigen ta full fart. Vi är nu överens om att tillsammans stå enade i arbetet för att lösa de svårigheter vårt län har framför sig.

Andreas Svahn (S), Ola Karlsson (M), Patrik Nyström (SD), Jihad Menhem (V), Behcet Barsom (KD), Torbjörn Ahlin (C), Anna Ågerfalk (L) Monika Aune (MP)


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 25 mars 2020

Innehållsansvarig: Carl Olsson

Publicerad av Carl Olsson