Den här webbplatsen använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kirurgiska kliniken, USÖ, får Dagens Medicins stora IT-pris

Pressmeddelande 2015-11-26

Tidningen Dagens Medicins prestigefyllda It i vården-pris – Juryns pris– har i år tilldelats Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro. De får priset för arbetet med strukturerad journalföring. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm i dag den 26 november på It i vården-dagen.

Juryns motivering är: Årets pristagare utvecklat en modell för strukturerad journalinformation som löser många av de IT-problem som sjukvården brottas med i vardagen. De strukturerade journalmallarna möjliggör automatisk överföring till kvalitetsregister, kunskapsstyrning genom integrering av vårdprogram och kontinuerlig uppföljning av vårdens resultat och kvalitet. En genomtänkt och föredömlig implementering av det nationella e-hälsoarbetet på kliniknivå till stor nytta för både verksamhet och patienter.

Gemensamt arbete med IT

- Vi är mycket glada över att få denna uppmärksamhet, säger Göran Wallin, kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset Örebro. Att göra ett gemensamt arbete, verksamhet och IT, har varit nyckeln till framgången. Nu har vi en metod för att skapa strukturerade journaler som direkt för över data från journal till kvalitetsregister. Det ökar säkerheten för patienterna och vi undviker dubbelarbete.

Enhetligt och tydligt

- Genom att klicka i boxar istället för att skriva fritt får vi journaler som är enhetliga och tydliga. Det säkerställer en mer jämlik vård och ökar också patientsäkerheten, säger Britt Marie Horttana, projektledare, Regionservice IT. Kvalitetsregistren är viktiga verktyg för förbättringsarbeten – och de måste fungera bra.

Ökar vårdkvalitén

- Den strukturerade journalen är ett viktigt arbete för att öka vårdkvalitén men också bland annat slippa onödig tidspillan och risk för överföringsfel vid dubbeldokumentation, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Det finns fortfarande stor förbättringspotential i flera av dagens IT-system för att vi till fullo ska få ut de goda effekter som IT kan ge oss. Därför är det glädjande att det här arbetet har varit så lyckosamt och nu uppmärksammas för det. Rätt utformade kan IT-verktygen ge ökad vårdkvalitet och större delaktighet för patienten. De kan också vara beslutsstöd i det direkta sjukvårdsarbetet och i beslutsfattandet.


Sid-funktioner och -information

Sidan granskades den 26 november 2015

Innehållsansvarig: Sten Lundberg

Publicerad av Jenny Yttermalm