Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Lägesbild corona vecka 22 – tisdag 1 juni

Publicerad: 2021-05-31 11:31

Se inspelningen från Region Örebro läns webbsända lägesbild om smittspridningen i länet. Sändningen är teckenspråkstolkad.

Deltagare:

 • Lisa Vennberg, bitr smittskyddsläkare
 • Maria Gunnarsson, samordnare för covidprovtagningarna
 • Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum
    

Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare

Smittspridningen fortsätter att minska i Örebro län. Minskningen har gått snabbt de senaste två veckorna. Under vecka 21 noterades 300 konstaterade fall av covid-19 i Örebro län. Det kan jämföras med 646 fall under vecka 20 och 960 fall under vecka 19. Minskningen skedde i alla åldersgrupper. Flest smittade under vecka 21 återfanns i åldersgruppen 20-49 år (148 personer).

I Örebro län vårdas åtta personer på vårdavdelning och sju personer på intensivvårdsavdelning.

Det första fallet av den indiska varianten har diagnostiserats i Örebro län. Den smittade har varit på resa, det har inte noterats någon vidare smittspridning.

Anpassade åtgärder från och med 1 juni:

 • Ökat antal deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • Möjlighet att besöka nöjesparker och marknader
 • Öppettider för serveringsställen förlängs till klockan 22:30
 • Vuxna kan återgå till undervisning på plats
 • Mindre tävlingar, cuper och läger kan anordnas
 • Regional rekommendation om munskydd i inomhusmiljö såsom butiker och serviceställen upphörde 31 maj
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer för munskyddsanvändning gäller

Mer information om de anpassade åtgärderna i Region Örebro läns nyhet
 

Ändrade rekommendationer för resenärer:

 • Krav på negativt test för covid-19 för att utländska medborgare ska få resa in i Sverige förlängs.
  – Undantag är medborgare i de nordiska länderna (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island) som nu kan resa fritt över gränsen.
   
 • Rekommendationer om isolering en vecka och testning efter ankomst till Sverige ändras.
  – Symtomfria svenska och utländska medborgare från länder inom EU, EES, Schengen och från Storbritannien rekommenderas inte längre isolering och testning för covid-19 efter ankomst.

  – Ovanstående gäller även för de länder som är undantagna från UD:s avrådan om icke-nödvändiga resor.
   
  – För resenärer från alla övriga länder dit UD fortfarande avråder från icke-nödvändiga resor, gäller fortfarande isolering minst 7 dagar och testning för covid-19.
   
  – Fullvaccinerade behöver inte isolera sig och testa sig efter ankomst, oavsett land.
   

Mer information om de ändrade reserekommendationerna i Region Örebro läns nyhet
 

Vad gäller för privat umgänge och privata sammankomster?

 • Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller fortfarande, det vill säga:
  – Håll avstånd.
  – Arbeta hemifrån.
  – Umgås endast i en mindre krets.
   
 • Inför skolavslutning/studenten gäller:
  – Småskaligt firande
   

Tillsammans kan vi bromsa smittan – det är allas ansvar

 • Träffa så få människor som möjligt
 • Undvik platser där människor samlas- håll avstånd
 • Handla ensam och använd munskydd
 • Arbeta hemifrån om du kan
 • Om du måste resa med kollektivtrafik, använd munskydd
 • Stanna hemma vid symtom och ta prov
 • Tvätta händerna ofta och noggrant
 • Vaccinera dig när du får möjlighet

 

Maria Gunnarsson, samordnare för covid-provtagningarna

Det är viktigt att ta prov vid symtom, precis som tidigare även om smittspridningen sjunker.

Nu finns möjlighet till provtagning via lådor vid alla vårdcentraler i hela länet.

Så här går det till:

 1. Hämta testkit från lådan
 2. Ta prov
 3. Logga in på 1177.se med e-legitimation och registrera prov
 4. Lämna in prov i lådan för analys
 5. Provsvar syns via 1177.se
   

Erik Fredholm, apotekare Läkemedelscentrum

I Örebro län är 48,32 procent av befolkningen vaccinerade med en första dos.

Vaccinationstillgången under de kommande veckorna är bättre än någonsin tidigare. Över 20 000 doser vaccin väntas vecka 23 och tillgången väntas vara fortsatt god under hela juni. Vi kommer snabbt kunna gå ner i ålderskullarna. I juli är vaccintillgången osäkrare vilket gör att vi kanske kan komma att förlänga dosintervallet till sju veckor. Effekten av vaccinet är då fortsatt god men det blir svårt att boka om dos 2. Försök att komma till den tid ni är kallade för att ta dos 2.

Det finns en preliminär tidplan för vaccineringen på Region Örebro läns regionala 1177-sida och Facebooksida.

Vad gäller för den som är gravid?

 • Alla gravida rekommenderas vaccin
 • Efter 12:e graviditetsveckan
 • Samma bokningskanaler som övriga
 • Riskgraviditet kan få tidigare – remiss via barnmorska
 • Under 18 år – remiss via barnmorska

Gravida får boka nu, övrig åldersindelning pågår parallellt.

Vaccinationsintyg vid resa:

En EU-lösning är på gång: ett Covidbevis.

Det är den enda lösning som vi kan garantera är giltig.

För covidbeviset gäller:

 • EU-övergripande
 • e-Hälsomyndigheten ansvarar i Sverige
 • Start 1 juli

Med ett digitalt covidbevis ska du enkelt kunna visa att du har:

 • vaccinerats mot covid-19,
 • har testats negativt, eller
 • har tillfrisknat från covid-19.

Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du uppfyller kraven för att få resa in.

Turismvaccin

Många vill åka utomlands men det är trots det Folkhälsomyndighetens och Region Örebro läns prioriteringsordning som gäller.

 

Håll i. Håll ut. Alla får vaccin!

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 juni 2021