Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Har du psykossjukdom och vill delta i en forskningsstudie?

Vi söker deltagare till en multicenterstudie där vi prövar ett immunologiskt läkemedel, Rituximab, mot psykossymtom.

Foto GettyImages

Foto: Getty Images.

På senare år har ett samband mellan inflammation/autoimmunitet och psykos påvisats i många forskningsstudier. Det förefaller som om psykossjukdomen har likheter med andra autoimmuna sjukdomar, till exempel ledgångsreumatism. I fallet ledgångsreumatism leder inflammationen till skadat ledbrosk men vid psykos tror vi att inflammationen kan leda till hjärnsymtom i form av till exempel hallucinationer eller orkeslöshet.

I denna studie avser vi därför att pröva om ett läkemedel, rituximab, som används vid flera olika autoimmuna sjukdomar också dämpar psykossymtom. Deltagarna i studien får dropp med antingen rituximab eller koksalt så kallad placebo vid ett enda tillfälle i tillägg till ordinarie behandling. Samtliga följs sedan under ett halvt års tid. Syftet är att bidra med nya behandlingsmöjligheter.

Rituximab är ett välbeprövat inflammationshämmande läkemedel som ofta används vid autoimmuna sjukdomar, som tex MS och svår ledgångsreumatism sedan mer än 25 år tillbaka. Cirka 10 000 svenskar behandlas idag med detta läkemedel.

Vi söker deltagare som är:

  • 18 – 55 år
  • Har en psykossjukdom
  • Inte behandlas med klozapin/leponex för närvarande
     

Vill du veta mer om studien?

Läs på Örebro universitets hemsida

Ansvarig läkare för studien RCT-Rits är Susanne Bejerot, överläkare inom verksamhetsområde psykiatri och Sandra Schwartz är studiens forskningssjuksköterska, Universitetssjukvårdens forskningscentrum.
Tänk på att inte maila dina personuppgifter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024