Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Undersökning av barns förmåga att höra och lyssna, föräldrar med barn 4-5 år

Har du tänkt på hur ditt barn hör och lyssnar i vardagen? Vi söker just nu deltagare till en studie som undersöker barns hörsel och föräldrarnas uppfattning om hur deras barn lyssnar i olika situationer. Syftet är att validera ett enkätinstrument.

Bild på två barn

Foto: Unsplash

För att kunna delta behöver minst en vårdnadshavare ha svenska som modersmål och barnet ska vara fyra eller fem år och ha normal hörsel.

Ditt barn kommer att få göra ett hörselprov för att bekräfta att hörseln är normal och du kommer att få svara på frågor om hur ditt barn hör i olika miljöer.

Du kommer att få observera ditt barn under en vecka och sedan stämma av frågorna med studieledaren i ett 10 minuters videomöte/telefonsamtal, vilket upprepas vid tre tillfällen. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att ange orsak.

Vill du veta mer kan du läsa denna pdf:

Är du intresserad?

För mer information går det bra att kontakta Audiologiskt forskningscentrum.

Tänk på att inte maila dina personuppgifter. När du kontaktar oss kan vi komma att registrera dina kontaktuppgifter. Dataskyddslagstiftningen i EU (GDPR, General Data Protection Regulation) reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Är du intresserad av att delta så anmäl dig till Audiologiskt forskningscentrum på telefon 019-602 37 99.

Här kan du läsa mer om Audiologiskt forskningscentrum

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2023