Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Önskar du hjälp att gå ner i vikt? Deltagare sökes till en viktminskningsstudie

Genom att gå ner i vikt kan du förbättra din hälsa, minska ditt behov av läkemedel och öka din livskvalitet. Men att gå ner i vikt och särskilt att behålla en lägre vikt är svårt.

Hjärna, foto: GettyImages

Foto: GettyImages.

Vi söker dig som:

• Är mellan 30 och 65 år

• Har ett BMI mellan 35 och 50 kg/m2

• Är högerhänt

Gruppbehandling med fokus på att ändra levnadsvanor under ett år, i kombination med tre månaders kostersättning, har visat sig vara en effektiv metod för att gå ner i vikt.

Vi vill veta vad som händer i hjärnan före och efter behandlingen.

Vad innebär det att delta?

Du deltar i gruppbehandling en gång per månad under ett år. Du ska ta kostersättning under de första tre månaderna följt av tre månaders upptrappning till vanlig kost. Vi kommer att göra två undersökningar av hjärnan med magnetkamera.

Totalt omfattar studien:

• Ett samtyckes- och bedömningsbesök på totalt ungefär 2 timmar + enkät.

• Två MR-undersökningar + enkäter. Tidsåtgång totalt ungefär 2 timmar per gång.

• En viktmätning efter 12 månader. Tidsåtgång 10 minuter.

• 15 gruppträffar, 180 minuter per träff, med viktkontroll

• Två besök till dietist, 30 minuter per besök

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.

För mer information och anmälan 

Du är välkommen att kontakta Linnea Uebel, kontaktperson i studien, för mer information. Tänk på att inte maila dina personuppgifter. Vill du anmäla dig ring på telefon 019 - 602 10 00.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 december 2023