Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arkiverade patientjournaler

Hos Regionarkivet finns mest äldre patientjournaler på papper eller i slutarkiverade system. Nyare journaler hanteras och lämnas ut av den verksamhet som ansvarade för din vård.

Patientjournaler hos Regionarkivet:

 • Barnhälsovårdsjournaler (BVC-journaler) - fram till och med cirka 2022.
 • Patientjournaler från vårdcentraler - fram till och med cirka år 2000.
 • Patientjournaler från USÖ/RSÖ och Lindesbergs lasarett - fram till och med 1986.
 • Patientjournaler från Karlskoga lasarett – fram till och med 1972. Patienter avlidna 2007 och bakåt kan även ha arkiverade journaler fram till tidigt 2000-tal. Leverans pågår.
 • Patientjournaler från psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och habilitering - fram till cirka 2010.
 • Patientjournaler från äldre nedlagda vårdverksamheter, som till exempel sjukstugor, sanatorier och epidemisjukstugor.
 • Barnhemsakter
 • Patientjournaler från nedlagda privatkliniker och ej längre verksamma privatläkare 
Sekretess

Som patient har du i regel rätt att ta del av de uppgifter som finns i din journal. Vi gör alltid en sekretessprövning om uppgifterna är yngre än sjuttio år. Sekretess för patientjournaler är sjuttio år från anteckningsdatumet och innebär att uppgifterna är hemliga för andra personer än den som uppgifterna berör. När sekretessen upphör efter sjuttio år är det fritt att lämna ut journalerna. 

Om du vill läsa en annan persons patientjournal så behöver du ett samtycke från den person som journalen handlar om. Även om personen är avliden gäller sekretessen men närstående till den avlidne kan få ta del av journalen efter sekretessprövning.

Välj hur du mottager din journalbeställning
 • Brev - Journalkopian skickas hem till din folkbokföringsadress. Du kan även välja rekommenderad post till postombud. Vissa känsliga uppgifter skickas alltid med rekommenderad post. 
 • 1177 - Beställ din journalkopia digitalt
 • Hämta hos Regionarkivet - hämta journalkopia på Regionarkivet mot att du uppvisar din legitimation.

  Regionarkivet skickar inte uppgifter som innehåller sekretess via e-post.
Kopiekostnad

Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor, därefter 2 kronor per sida enligt regionens fastställda taxa. Kostnaden faktureras.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 februari 2024