Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kristdemokraterna

  • 070 550 20 07 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga, Övrigt ledamot 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor i Karlskoga, Övrigt ersättare 2019-01-2022-12
Jurymän enligt 12 kap 4 § tryckfrihetsförordningen, 1:a gruppen, Jurymän och nämndemän juryman 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ersättare 2019-10-2022-12
Förvaltningsrätten i Karlstad, Jurymän och nämndemän nämndeman 2020-01-2023-12

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020