Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Moderata Samlingspartiet

  • 070 359 23 22 (Mobile)
Organisation
Uppdrag
Period
Samordningsförbundet Norra Örebro län, SOFINT, Övrigt ersättare 2021-12-2022-12
Länsmusiken Örebro AB, styrelse, Bolag ersättare 2021-12-2023-05
Forsknings- och utbildningsnämnd, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2021-06-2022-10

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 maj 2020