Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Händelse och Ort för händelse

Händelse och Ort för händelse: Örebro

Tid för händelsen: 2021-11-04 16:30:00

Typ av händelse

Typ av händelse: Fotgängare påkörd av fordon

Antal införda till sjukhus

Sjukhus: Universitetssjukhuset Örebro

Totalt: 1

Varav barn: 0

Patientens/patienternas tillstånd

Efter omständigheterna gott: 0

Allvarligt, men för närvarande ej livshotande: 1

Livshotande: 0

Avliden: 0

Kommentar: Vårdas på sjukhus

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 november 2021