Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kansalliset vähemmistökielet

Ruotsin viidellä kansallisella vähemmistöllä, juutalaisilla, romaneilla, ruotsinsuomalaisilla, saamelaisilla ja tornionlaaksolaisilla, on lailla vahvistetut oikeudet ja mahdollisuudet lain kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä ansiosta.

Tämä laki astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Kolme kieltä, suomi, meänkieli ja saame, on kansallisia vähemmistökieliä. Niillä on vahvistettu lainsuoja, ja niitä voidaan käyttää yhteydenotoissa viranomaisiin.

Maakäräjien ja suomen kielen, meänkielen ja saamen hallintoalueiden tulee tukea näiden kolmen vähemmistökielen käyttöä. Ne saavat vuosittain valtionavustusta tästä aiheutuneista  lisäkuluista.

Suomen kielen hallintoalue

Region Örebron län on suomen kielen hallintoalue, ja sillä on sen vuoksi erityisvastuu suomen kielen aseman vaalimisesta. Ruotsissa on säädetty laki kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten suojaamisesta. Laki vahvistaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia, ja sen tulee auttaa kansallisia vähemmistöjä säilyttämään ja kehittämään kulttuuriaan sekä kieltään.

Region Örebro länin tulee antaa suomalaiseen vähemmistöön kuuluville mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin kysymyksiin. Sillä on myös velvollisuus tiedottaa suomalaisen vähemmistön oikeuksista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ruotsinsuomalaisilla on oikeus puhua suomea ja kirjoittaa suomeksi ottaessaan yhteyden Region Örebro läniin.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 februari 2021