Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Det övergripande målet ansvarsfull resursanvändning innebär att Region Örebro läns verksamheter ska fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt.

Vaktmästeri Eklundavägen, Regionserivce.

Resultat för andra året med Program för hållbar utveckling 2021-2025

Vi ser en fortsatt positiv utveckling för:

  • textila artiklar av hållbara material ökar i vårt beställningssortiment
  • arbetet med hållbara finanser
  • arbetet med att energieffektivisera regionens fastigheter och öka andelen egen solelsproduktion
  • användandet av digitala tjänster, framförallt tjänster via Stöd- och behandlingsplattformen via 1177.

Vi behöver fortsätta att:

  • köpa in kaffe, te, kakao och bananer som är ekologiskt producerade med etiska och sociala krav
  • minska vårt matsvinn.

Vi behöver kraftsamla för att:

  • minska våra avfallsmängder och öka graden av materialåtervinning
  • minska vår klimatpåverkan från inköp av engångsmaterial
  • minska textilsvinnet.

På den här sidan redovisas en del av de resultat som uppnåtts under varje målområde i Program för hållbar utveckling under år 2022. Samtliga resultat redovisas i Hållbarhetsredovisning 2022. Om du vill läsa den i sin helhet, ta kontakt med Staben hållbar utveckling på regionkansliet.

Länk till Ansvarsfull resursanvändning i Hållbarhetsprogram 2021-2025.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 mars 2023