Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla företagshälsovård till sina anställda regleras i arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen 3 kap. 2c §:

Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Lag (2010:1543).

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 juni 2024