Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stöd och bidrag

Region Örebro län ger stöd och bidrag till både organisationer och privat personer. Bidraget kan vara till funktionshinderrörelsen som hjälp i deras arbete eller som ett stöd och hjälp i din vardag.

Du som har fått bilstöd och eventuellt anskaffningsbidrag för funktionshinderanpassat fordon av Försäkringskassan kan ansöka om bidrag ur Örebro läns allmänna understödsfond. Ansökan måste du göra under den tid som Försäkringskassans beslut är aktuellt.

Ansökan gör du genom att skriva ett brev med följande uppgifter

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kopia på beslutet från Försäkringskassan för bilstöd
 • Kopia på beslutet om anskaffningsbidrag

Bilstöd söker du hos Försäkringskassan.

Bidrag till bil kan du få om du på grund av varaktig funktionsnedsättning, har stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka kollektivt.

Har du låg inkomst har du även rätt att via Försäkringskassan ansöka om anskaffningsbidrag.

Chefen för regionkansliets hälso- och sjukvårdsstab beslutar om utbetalning ur stiftelsen.

Organisationsnummer 875000-9535.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Region Örebro län kan ge bidrag till:

 • Dig som deltar i läger för barn och ungdomar upp till 18 år med funktionsnedsättningar.
 • Dig som är bosatta i Örebro län och lägret ska vara arrangerat av en riksfunktionshinderorganisation.
 • Funktionshinderorganisationer i Örebro län för att de arrangera läger för barn och ungdomar upp till 18 år..

Barn och ungdomar upp till 18 år kan få bidrag för högst tre veckor per år. Bidraget betalas ut till rehabiliteringsanläggningen eller funktionshinderorganissationerna.

Du kan inte få bidrag för resan till och från lägret, inte heller för kostnaden för eventuell medföljare.

Om du som söker inte kan delta i lägret på grund av sjukdom måste du skicka en kopia på läkarintyget till funktionshinderkonsulenten i Region Örebro län annars får du själv betala hela kostnaden för kursen eller lägret. Uteblir du från kursen eller lägret utan giltigt skäl får du stå för kostnaden själv.

Bidrag till funktionshinderorganisationer

Funktionshinderorganisationer som ansöker om ekonomiskt bidrag till lägerverksamhet måste i ansökan ha med information om vilka personer från Örebro län som ska delta i lägret. Organisationen måste också redogöra för syftet med lägret och vilket programinnehåll som är planerat.

Vårdnadshavare till barn och ungdomar

För barn och ungdom som behöver ha med sig en vårdnadshavare till lägret så lämnar Region Örebro län också ett visst bidrag för en vårdnadshavare. Storleken på bidraget är beroende av hur många från Örebro län som organisationen ansöker bidrag för och vilken summa ansök gäller.

Sista ansökningsdagen är:

 • Den 1 maj för läger under sommarhalvåret.
 • Den 1 oktober för läger under vinterhalvåret. 

Funktionshinderkonsulenten inom Region Örebro län handlägger bidragsansökningarna.

Kontakt

Åge Sollien

Funktionshinderkonsulent

Postadress

Region Örebro län
Registraturen
Box 1613
701 16 Örebro

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024