Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Äkta mottagning

Är det en enhet som man kallar patienter till?

Då ska ni bygga en enhetssida på regionorebrolan.se.

Ni ska även lägga upp ett kontaktkort för mottagningen på 1177.se

Falsk mottagning

Är det en enhet dit patienter inte kallas?

Tas patienterna emot på en annan mottagning?

Har enheten inga egna kontaktuppgifter?

Innehåller beskrivningen av enheten ingen ”matnyttig” information som patienten har nytta av?

Då ska informationen om den här enheten läggas in i den beskrivande texten på mottagningens enhetssida på regionorebrolan.se alltså i fältet ”Beskrivning” i KOLL.

Lägg även in det enheten kallas (kan vara flera saker) som nyckelord i fliken ”Meta” på mottagningens enhetssida.

Funktion/undermottagning

Är det en enhet dit patienter inte kallas?

Har enheten egna kontaktuppgifter? (telefonnummer, öppettider, e-tjänster eller finns på en annan plats)

Innehåller beskrivningen av enheten ”matnyttig” information för patienten?

Då ska informationen om den här enheten ligga i ett eget enhetsblock på den mottagning eller den vårdavdelning som enheten betjänar på regionorebrolan.se (det kan vara flera enhetssidor som betjänas av funktionen. Lägg då enhetsblocket som ett standardblock i den gemensamma katalogen och dra in den på aktuella enhetssidor så kan informationen ändå uppdateras enbart på 1 plats)

Placeringen på enhetssidan ska vara antingen i fältet ”Telefon och öppettider” som du når via fliken ”Vårdcentral” eller direkt under informationen om remiss/egen vårdbegäran. Vad som är lämpligt avgörs av sammanhanget.

 

Tänk på att en mottagningssida/kontaktkort på 1177.se kan visa upp en annan mottagnings e-tjänster.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 augusti 2022