Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Remiss: Regional strategi för föräldraskapsstöd 2024-2030 i Örebro län

Strategin ska ge länet en gemensam riktning i arbetet med föräldraskapsstöd och skapa förutsättning för en kraftsamling så att fler föräldrar får tillgång till råd och stöd i sitt föräldraskap under barnets hela uppväxt 0–18 år.

Föräldraskapsstöd är viktigt för att bland annat främja barns måluppfyllelse i skolan, stärka barns psykiska hälsa, arbeta för minskat utanförskap, förebygga användning av alkohol och narkotika samt att barn dras in i kriminalitet. Målgrupp för denna strategi är främst politiker och chefer inom kommun, region och civilsamhället samt professioner med strategisk inriktning och utvecklingsuppdrag inom familjepolitik och föräldraskapsstöd.

Strategin är framtagen på initiativ av länets kommundirektörer/chefer, länsråd och regiondirektören (KC/RD). En arbetsgrupp har arbetat med framtagandet på uppdrag av KC/RD.

Förslaget till strategin är förankrad och diskuterad i den regionala samverkans-strukturen för Utbildning och arbetsmarknad, Folkhälsa och social välfärd samt Vård och omsorg, både på politisk- och chefsnivå.

KC/RD gruppen anser att förslaget är så färdigt att det bör gå ut på remiss.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 14. Februar 2023