Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Vi hjälper företag och organisationer med energiarbetet

Vi på Energikontoret har kompetens inom bland annat energieffektivisering, fastigheter och hållbara transporter. Vi hjälper er som företag eller organisation med att gå igenom energianvändningen och ge förslag på åtgärder. Även små insatser kan göra stor skillnad!

Filmer från Energimyndigheten

Investeringsfria åtgärder

Nattvandringar i lokalerna

Spara energi på kontoret

Kartlägg er energianvändning

 • Be fastighetsägaren om att få se byggnadens energideklaration. Jämför energiprestandan med andra liknande byggnader. Att tillsammans diskutera energideklarationen och de åtgärder som föreslås där kan vara en bra start på ett långt samarbete kring energieffektivisering.
 • Kartlägg er energianvändning. Energideklarationen är en bra utgångspunkt, men för att identifiera fler effektiva åtgärder är det bra att dyka djupare i energistatistiken och fundera på var, när, hur och varför energin används.
 • Kartläggningen underlättas om det finns undermätare som mäter delar av energianvändningen. Man kan göra momentana mätningar för att till exempel ta reda på hur mycket el kaffemaskinen använder. Om elanvändningen mäts gemensamt med andra hyresgästers elanvändning kan det dessutom vara aktuellt att installera permanenta undermätare som visar hur mycket el respektive hyresgäst använder.
Nattvandra i era lokaler

Genom att nattvandra i lokalerna kan man upptäcka onödig energianvändning, som gäller belysning, kontorsutrustning eller omotiverat höga ventilationsflöden.  

Se över belysningen

 • Byt om möjligt ut mot lågenergibelysning, exempelvis LED.
 • Installera närvarostyrd belysning, särskilt i utrymmen med sporadisk närvaro såsom toaletter, trapphus och hissar.
 • Kontrollera att släckta lysrör inte är trasiga. Det kan hända att drivdon drar energi även om inte lysröret lyser.
 • På äldre armaturer med tre lysrör i varje kan en enkel åtgärd vara att koppla ur det mellersta lysröret, då det endast bidrar med en mindre del av ljuset. 
Tomt konferensrum

 • Säkerställ att belysningen inte används när den inte behövs, till exempel i lediga konferensrum.
 • Upprätta rutiner för att släcka all belysning (nödbelysning undantagen) när lokalen är obemannad
En person vrider ner värmen på ett element

 • Se över kraven på inomhustemperatur och luftflöde. Är det onödigt varmt eller överventilerat någonstans? Kan man sänka temperatur och luftflöde i rum som inte används eller i perioder utan närvaro?
 • I lediga konferensrum ska temperatur och luftflöde hållas på minimumläge. 
Ventilation invid ett fönster

 • Stäng portar, fönster och dörrar när de inte används. Framför allt för att undvika värmeförluster till uteluften men även internt till de rum som inte används.
 • Byt filter och håll rent radiatorer, kylbafflar, fläktkonvektorer och värmepumpar. Damm och smuts ökar tryckfallet och försämrar värmeöverföringen. Se till att det finns rutiner för drift och underhåll samt att de efterlevs.
 • Se till att tilluftsdon och radiatorer inte är blockerade av möbler
Kopiatorer i ett skrivarrum

 • Se till att kontorsutrustning (kopiatorer, skrivare, scanner) går ner i energisparläge när de inte används.
 • Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter när ny kontorsutrustning köps in eller leasas.
 • Se till att datorn går ner i viloläge när den inte används. Använd inte skärmsläckare. Stäng av externa skärmar när de inte används. Stäng av datorn när du går hem.
 • Se till att kaffemaskinen går ner i energisparläge när den inte används. Använd energisparprogrammet på diskmaskinen.
 • Se till att kyl och frys inte håller onödigt låg temperatur. Låt energiprestanda vara en viktig beslutsparameter vid inköp av nya projektorer. 
 • Serverrum kräver ofta energi både för drift och kylning. Fundera på om lokala servrar kan ersättas av molntjänster.
 • Var uppmärksam på droppande vattenkranar. Detta är ofta lätt att åtgärda vilket sparar både vatten och energi.
 • Installera snålspolande tappvattenarmatur. 
En person går i en trappa

 • Skapa incitament för att ta trapporna istället för att använda hissen, särskilt när elnätet är hårt belastat. 
 • Skapa incitament och möjlighet att undvika den elektriska handtorken, i synnerhet när elnätet är hårt belastat.
 • Gör det möjligt för medarbetarna att stå upp och arbeta. Stående arbete kräver lägre inomhustemperatur än sittande.
En person går genom en nedsläckt korridor

 • Sista medarbetaren som går hem för dagen tar ett varv för att se över eventuell påslagen belysning, skärmar eller apparater som kan stängas av.
 • Utbilda, informera och inför rutiner för att gemensamt minska energianvändningen. 

Källa: Energimyndigheten

Kontakte

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 4. Juli 2024

lesen Sie mehr über Energikontoret - minska din energianvändning