Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

----------------------------------------

Områdeskontor

Lena Adem

Strateg och analytiker

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Mirja Mattsson

Utvecklingsledare: Kulturella kraftfält

Kultur

Ulrika Stigbäck

Utvecklingsledare: Bild och form

Mattias Käll

Utvecklingsledare: Bild och form 50%

Johanna Ström

Utvecklingsledare: Dans (tjänstledig 1/9-23 - 28/2-24)

Mia Eklund

Utvecklingsledare: Dans

Jerry Eriksson

Utvecklingsledare: Film (biograf och visning, filmproduktion)

Kristoffer Pettersson

Utvecklingsledare: Film (barn och unga)

Johanna Berglund

Utvecklingsledare: Litteratur

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Musik

Lena Backlund

Utvecklingsledare: Teater

Bibliotek

Civilsamhälle

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Mikael Norberg

Administratör: Social ekonomi

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Freitag, 27. Januar 2023