Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
Webbplats för The Heart of Sweden

The Heart of Sweden är ett varumärke för att marknadsföra Örebroregionen i utlandet. Till en början omfattade bara The Heart of Sweden turism men idag får även andra aktörer använda varumärket fritt. Nu är The Heart of Sweden regionens symbol även i Sverige.

Örebroregionen är en av många regioner i världen. The Heart of Sweden blir ett sätt för oss att synas i bruset av information och marknadsföring genom att vi tydligt positionerar oss som Sveriges hjärta. Vi konkurrerar med många regioner över hela världen och genom ett tydligare varumärke ökar vår konkurrenskraft, både vad gäller inflyttning och företagsetableringar, vilket i sin tur ger goda förutsättningar för en god livskvalitet.

Bakom The Heart of Sweden står Region Örebro län, men The Heart of Sweden är hela regionens varumärke. Både kommuner, företag och andra aktörer omfattas av varumärket. 

 

THoS.png

 

 

 

Kontakte

Linda Gustafsson

Utvecklingsledare: Turism

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 29. November 2021