Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
Tecknad bild med en kvinna som samtalar med en manlig vårdgivare. Han för anteckningar på ett papper. Teckningen ramas in av en grön cirkelformad bottenplatta. Illustration Majsan Sundell.

För att få ett hjälpmedel behöver du träffa en förskrivare som utreder ditt behov av hjälpmedel. En förskrivare kan vara arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, logoped, synpedagog, sjuksköterska eller specialpedagog.

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?

Till flera specialistkliniker kan du också göra en egen vårdbegäran

Efter denna kontakt kan det bli aktuellt med en utprovning på Centrum för hjälpmedel. Du tar alltså inte direktkontakt med oss. Undantag är alternativ telefoni.

Att få ett hjälpmedel

Tecknad bild av en kvinna som sitter vid ett bord pratandes i telefon. Illustration Majsan Sundell

För att få ett hjälpmedel från regionen eller kommunen behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. En sådan person kallas förskrivare.

Tecknad bild på två personer som samtalar vid ett bord. På bordet finns dator, papper, penna och kaffekoppar. På väggen en kalender med datum 2 januari. Illustration Majsan Sundell

En förskrivare gör en bedömning vilket hjälpmedelsbehov du har.

Du kan behöva ett eller flera hjälpmedel.

I sitt beslut om hjälpmedelsförskrivning följer förskrivaren de riktlinjer och regler som gäller för förskrivning av hjälpmedel där du bor. 

Tecknad bild av två personer som tittar och pratar om en rullstol på en datorskärm. Illustration Majsan Sundell

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, men det är förskrivaren som ansvarar för att det val som görs passar dig och dina behov.

Förutom att det kan finnas många typer av hjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Du och förskrivaren ska tillsammans komma fram till vad som blir bäst.

Tecknad bild på en kvinna som sitter i och kör en rullstol. I bakgrunden syns en annan kvinna, på väggen syns en kalender med datum 8 februari. Illustration Majsan Sundell

Du får prova och lära dig använda hjälpmedlet tillsammans med din förskrivare. Ibland går det ganska fort, om du till exempel ska börja använda en rollator. Andra gånger behövs många tillfällen, som till exempel om du ska börja använda ett kognitivt hjälpmedel eller en elrullstol som ska manövreras i trafik.

Tecknad bild med två kvinnor som samtalar, den ena sitter i rullstol den andra på en pall. I bakgrunden syns en kalender med datum 9 juni. Illustration Majsan Sundell.

Alla hjälpmedel behöver anpassas individuellt. Den som har förskrivit ditt hjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det kan göras vid ett eller flera besök, genom digitala möten eller genom telefonsamtal.

Tecknad bild på två kvinnor, Den ena kvinnan sitter på huk och pumpar den andra kvinnans däck på rullstolen. Illustration Majsan Sundell..

När du har fått ditt hjälpmedel använder du det så länge som du behöver och det fungerar som det ska.

Kontakta den som skrev ut hjälpmedlet om hjälpmedlet efter en tid inte fungerar lika bra som tidigare, trots service och nödvändigt underhåll. Förskrivaren bedömer om hjälpmedlet kan justeras eller om det behöver bytas ut.

Illustrationer: Majsan Sundell

Konsultationsärende - utprovning via Centrum för hjälpmedel

Konsultationsärende

Förskrivare kan begära hjälp av hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett enskilt ärende genom att skicka in en konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Vanligast är att du bjuds in till besök tillsammans med förskrivaren på hjälpmedelscentralen. Där finns tillgång till stora delar av det utprovningsbara sortimentet. 

I de fall då det behövs kommer hjälpmedelskonsulent och tekniker tillsammans med förskrivaren hem till dig och genomför utprovningar där.

Hur lång tid tar ett konsultationsärende?

Från det att din förskrivare har kopplat in Centrum för hjälpmedel ska insatser påbörjas inom ramen för vårdgarantin, det vill säga 90 dagar.

Från det att vi på Centrum för hjälpmedel har påbörjat vårt arbete till dess att du har hjälpmedlet hos dig tar det olika lång tid, normalt 2-6 månader. Tiden det tar är beroende av vilken typ av hjälpmedel det handlar om och hur mycket hjälpmedlet behöver anpassas för just dig. 

Svartvit tekning av pengar, en sedel och mynt i en hög. Illustration Pictogram

Vad kostar ett hjälpmedel?

För de flesta hjälpmedel får du betala en abonnemangsavgift på 70 kronor per månad, oavsett antal hjälpmedel. Dessutom betalar du en serviceavgift på 110 kronor när du behöver service, installation och reparation av ditt hjälpmedel.

Inga avgifter tas ut av barn och ungdomar som inte fyllt 20 år, om det inte särskilt anges.

Läs mer om Region Örebro läns avgifter för hjälpmedel (1177.se)

Leverans av hjälpmedel

Vanligen sker leverans till förskrivarens adress. Förskrivaren meddelar sedan dig när hjälpmedlet har kommit. Ofta bokar ni in ett möte där förskrivaren går igenom hur ditt hjälpmedel fungerar och hjälper dig med inställningar där det behövs.

Vissa hjälpmedel kan transporteras hem till dig. Detta kostar 220 kr per tillfälle (ej per hjälpmedel) och faktureras av oss cirka 1 månad efter transporten.

Exempel på hjälpmedel som kan transporteras till din hemadress är rullstol, tippbräda, gåbord och sängryggstöd.

Inkontinenshjälpmedel

För dig som bor i enskilt boende levereras inkontinenshjälpmedlen hem mot en transportkostnad av 440 kr för 6 hemtransporter under ett år. Leveranser utöver detta kostar 440 kr styck.

Inkontinenshjälpmedel kan även hämtas ut på Centrum för hjälpmedel.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 31. Januar 2024