Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search
Tecknad bild av ett handslag. Bakgrunden är en grön cirkelformad bottenplatta. Illustration Majsan Sundell.

På Vårdgivarwebben finns information och stöd för dig som är hjälpmedelsförskrivare. Du som förskrivare kan begära hjälp av hjälpmedelskonsulent och tekniker i ett enskilt ärende genom att skicka in en konsultation till Centrum för hjälpmedel. Konsultationer skickas in digitalt via Centrum för hjälpmedels förskrivarportal. Centrum för hjälpmedel på Vårdgivarwebben.

SPRIDA Kommunikationscenter

SPRIDA Kommunikationscenter åtar sig beställningsuppdrag gällande hjälpmedel för åtkomst, kommunikativt och kognitivt stöd. Uppdragsgivare kan till exempel vara andra kommuner och regioner, företag eller myndigheter. Information om hur du ansöker om ett beställningsuppdrag kan du läsa mer om här.

Programvaror utvecklade av SPRIDA

SPRIDA Kommunikationscenter har tidigare utvecklat olika program, dessa hittar du här.

Jobbar du som förskrivare i Örebro län inom kommun eller i regionen och vill ha kontakt eller vet mer om hjälpmedelssortiment som SPRIDA arbetar med hittar du informationen på Centrum för hjälpmedel på vårdgivarwebben.

funkaforum logotype 450px clear small.png

Vill du få tips och hjälp att hitta lösningar på hur konsumentprodukter eller hur en smartphone kan användas som stöd i vardagen. Välkommen till Funkaforum, öppet utvalda onsdagar! Läs mer på Funkaforum.

Närbild på händer som skruvar på ett rollatorhjul

Centrum för hjälpmedel erbjuder rollatorservice på olika platser i länet. Våra hjälpmedelstekniker åker ut till exempelvis serviceboenden och dagliga verksamheter och erbjuder service av rollatorer. Ni ordnar lokal och bjuder på fika.

Kontakta rollatortekniker med din förfrågan.

Här hittar du vårens Rollatorcafé

På Centrum för hjälpmedel bedrivs ett aktivt samverkansarbete gällande hjälpmedel. Vi samverkar med andra verksamheter inom regionen och de olika kommunerna inom Region Örebro län. Samverkan leder till delaktighet, inflytande och insyn i hjälpmedelsutbud och förskrivning i Region Örebro län. Hjälpmedelssamverkan på vårdgivarwebben.

Illustration: Majsan Sundell

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 1. Februar 2024