Du är på Region Örebro läns webbplats.

Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Syncentralen

Syncentralen vänder sig till dig med synnedsättning eller blindhet samt till dig med syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Här arbetar optiker, arbetsterapeuter, kuratorer, sjukgymnast, hörselpedagog med habilitering och rehabilitering.

För att komma till Syncentralen behöver du en remiss från en ögonläkare på en Ögonmottagning.

På Syncentralen har du möjlighet att:

- träffa optiker för att säkerställa att du har bästa möjliga glasögon eller kontaktlinser
- få information om strategier och metoder för att utnyttja din syn på bästa sätt
- prova och träna dig i att använda synhjälpmedel för att klara din vardag bättre
- få träning i att orientera dig i din omgivning
- få rådgivning kring exempelvis anpassning av miljön i bostad och skola
- få stödsamtal med kurator
- få information om samhällets stöd och sociala rättigheter samt hjälp med kontakter till myndigheter
- få stöd och information till dig som är närstående
- få råd och stöd av sjukgymnast

Telefonnummer

019-602 96 00

Telefontider

Måndag-Onsdag 08:00-12:00

Fredagar 08:00-12:00

Öppettider

Måndag-Onsdag 08:00-12:00

Måndag-Onsdag 13:00-16:00

Torsdagar 13:00-16:00

Fredagar 08:00-12:00

Fredagar 13:00-14:30

Texttelefon

019-670 25 03

Besöksadress

Folkungagatan 33, Gul entré, Örebro

Vägbeskrivning

Karlahuset
Huvudentré Syncentralen, Karlahuset, Gul entré

Huvudentré Syncentralen, Karlahuset, Gul entré

Entré till dövblindteamet på Älvtomtagatan 26

Lilla Karla, Karlahuset, Dövblindteamet, Älvtomtagatan 26

Kontaktcenter hjälper dig

Behöver du hjälp med att genomföra ett ärende på 1177.se? Har frågor om faktura, betalning eller frikort? Eller att hitta kontaktuppgifter till vården?

Kontaktcenter guidar dig

På Syncentralen finns Dövblindteamet, Synteam Barn och unga, och Vuxenteamet. Här finns också våra optiker.

Dövblindteamet vänder sig till vuxna personer mellan 20-65 år med en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Vi arbetar över hela Region Örebro län.

Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra. Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder. Nordiska definitionen av dövblindhet

Till Dövblindteamet kommer du genom en medicinsk bedömning från din ögonläkare/audiolog eller annan vårdgivare i Region Örebro län. Du kan även göra en egenanmälan till Dövblindteamet (Syncentralen) via 1177 Vårdguidens e-tjänster. På 1177.se finns mer information om egen vårdbegäran inom Region Örebro län.

Dövblindteamet består av:

 • hörselpedagog/teamledare
 • arbetsterapeut
 • kurator
 • tillgång till optiker och sjukgymnast

Vår målsättning är att erbjuda ett individuellt anpassat stöd

Utifrån en kartläggning av dina aktuella behov, formulerar vi tillsammans mål som upprättas i en individuell re-/habiliteringsplan.

Utifrån målen erbjuds re-/habiliteringsinsatser exempelvis:

 • Samtal om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet och dess konsekvenser i vardagen
 • Råd, stöd- och krissamtal
 • Information om samhällets stöd och sociala rättigheter
 • Träning av fungerande strategier i vardagliga aktiviteter
 • Utprovning, förskrivning och träning av hjälpmedel
 • Förslag till anpassning i hemmet
 • Träning i orientering och förflyttning
 • Samordning av insatser
 • Samverkan med andra verksamheter
 • Kontakt med optiker och sjukgymnast
 • Gruppverksamhet
 • Information och stöd till närstående

Broschyr

För mer information om kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

 

Vi vänder oss till familjer som har barn och ungdomar samt unga vuxna med synnedsättning inklusive blindhet i åldrarna 0-30 år i Örebro län. Vi vänder oss också till barn och ungdomar med kombinerad syn och hörsel nedsättning/dövblindhet 0-20 år.

För att komma till oss behövs en medicinsk bedömning och remiss från ögonläkare.

I Synteam Barn och unga träffar du:

 • arbetsterapeut
 • kurator
 • optiker
 • sjukgymnast (tillgång till)

Vår målsättning är att erbjuda dig ett individuellt anpassat stöd.

Vi gör tillsammans en habiliteringsplan utifrån dina behov med kontinuerlig uppföljning.

Exempel på insatser:

 • information om barnets/ungdomens synnedsättning och dess konsekvenser
 • kartläggning av barnets synfunktioner
 • träning av fungerande strategier i vardagliga aktiviteter
 • psykosocialt stöd
 • rådgivning
 • utprovning av synhjälpmedel

Barn och ungdomar som även har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen får hos oss insatser av arbetsterapeut och optiker. Insatser från kurator, psykolog, fysioterapeut och övriga professioner ges på barn- och ungdomshabiliteringen eller vuxenhabiliteringen. Unga vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet går från 20 år över till Syncentralens dövblindteam

Med ert samtycke samarbetar vi även med skolor och förskolor, kommunen, habiliteringen, ögonsjukvården och Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter.

För mer information:

Synskadades Riksförbund

Parasport

Myndigheten för tillgängliga medier - talböcker, punktskrift och lättläst (mtm.se)

Unga med Synnedsättning - US | Facebook

Cykelklubben Armkraft | Örebro | Facebook

Örebro | Parasport Sverige

Välkommen till SRF Örebro län - Synskadades riksförbund

Vi erbjuder rehabilitering för dig som har en synnedsättning eller blindhet och är 30 år och uppåt.

I vuxenteamet arbetar arbetsterapeuter och kurator i nära samarbete med optiker. Vid behov av sjukgymnast hänvisas du till din vårdcentral.

Rehabiliteringen utformas i samråd med dig och sker både individuellt och i grupp och kan bestå av rådgivning och information kring din synnedsättning, utprovning och träning för att kunna använda dina förskrivna synhjälpmedel, träning i vardagliga aktiviteter eller anpassningar i hemmiljön. Du kan även få samtalsstöd samt information om ekonomiska rättigheter, samhällets stöd och service och brukarorganisationer. Även anhöriga kan få stöd.

Vi samarbetar även med andra aktörer som är viktiga för din rehabilitering.

Syncentralen har deltagit i ett utbildningsprogram för ett hbtq-kompetent bemötande.

Utbildningen syftade till att ge ökade kunskaper om homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners rättigheter och hälsosituation. Utbildningen ger färdigheter för att kunna tillämpa ett inkluderande och icke-heteronormativt förhållningssätt i arbetet.

Diplomeringsdatum 2019-05-28.

Remiss krävs

För att komma till Syncentralen krävs en medicinsk bedömning av ögonläkare.

Du kan träffa oss digitalt i appen ”Digital mottagning, Region Örebro län”. Här kan du prata med en behandlare. För att kunna logga in och använda appen behöver du ha ett BankID.

Ladda ner appen

google-play-hojd-40.pngappstore-lrg.png

Till android

Till iPhone/iPad

Logga in med BankID
Du kan installera BankID på en mobil, surfplatta eller dator. BankID för mobiler och surfplattor kallas för Mobilt BankID.

Du skaffar BankID hos en bank. Bankerna har olika krav på din ålder men om du är under 18 år måste du ha tillstånd av vårdnadshavare. Läs mer på din banks webbplats vad som gäller för dig.

Läs om hur du beställer och kommer i gång med BankID

Instruktioner för digitala vårdmöten

Anmäl dig när du kommer hit

När du kommer till oss för ditt besök kan du antingen anmäla dig i självincheckningsdisk eller i reception/kassa. För alla bokade besök ser du i din kallelse hur du ska göra.

Frågor om din behandling

Har du frågor om din medicinering eller behandling ska du kontakta din mottagning. Det kan du göra genom mottagningens e-tjänster eller genom att ringa på telefontiden. 

Observera att du inte ska mejla frågor om din behandling eftersom det handlar om känsliga och sekretessbelagda uppgifter! Genom att använda e-tjänsten Kontakta oss skyddas dina uppgifter. 

Läs mer om hur dina uppgifter skyddas och hanteras i vården (1177.se)

Din journal

I din journal dokumenterar vårdpersonalen den vård du får. Syftet är att din vård ska bli så bra och säker som möjligt. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Din journal skyddas av sekretess.

Läs mer om din journal på 1177.se

Du kan läsa din journal och se provsvar via nätet

Genom e-tjänsten Journalen kan du läsa delar av din journal via nätet. På så sätt kan du förbereda dig inför ditt besök i vården eller i efterhand om du är osäker på vad som hände eller sades vid ditt besök. Här kan du också se provsvar.

Det finns vissa begräsningar i vad du kan se via Journalen från Region Örebro län. 

På 1177.se kan du läsa mer om vad du kan se via e-tjänsten Journalen

Journalkopia

Du kan beställa en utskriven kopia av din journal skickad hem till dig med posten. Du gör det från den vårdenhet som du har haft kontakt med: 

 • Beställa journalkopia digitalt: leta upp din vårdenhet under Vård och hälsa. Under rubriken "E-tjänster" väljer du "Beställ journalkopia" och loggar in med bank-id. 
 • Beställa journalkopia genom att skicka in denna blankett till den vårdenhet du haft kontakt med. 

De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar det två kronor per sida.

Regionarkivet har äldre patientjournaler som du kan beställa från dem. Vilka journaltyper detta gäller och hur du gör ser du på Regionarkivets sida.