Logo for the website Logo for the website

Kliniker och enheter på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ)

Här listas alla kliniker som har verksamheter på USÖ samt paramedicinska enheter, centrum och andra verksamheter som inte är mottagningar eller vårdavdelningar.

Fysioterapins bassäng Universitetssjukhuset Örebro
Logopedmottagningen Universitetssjukhuset Örebro
Reproduktionsmedicinskt centrum Universitetssjukhuset Örebro
Akutsjukvård USÖ, verksamhetsområde
Allmänpsykiatrisk heldygnsvård
Allmänpsykiatrisk öppenvård
Anestesi- och intensivvård, verksamhetsområde
Arbets- och miljömedicin
Arbetsterapeuter på sjukhuset
Barn- och ungdomsmedicin, verksamhetsområde
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP
Beroendecentrum
Bårhus och visningsrum USÖ
Centrum för huvud- och halsonkologi USÖ
Dietister på sjukhuset
Dysmeli- och armprotesenheten
Fysioterapi, verksamhetsområde
Geriatriska kliniken, USÖ
Handkirurgiska kliniken, USÖ
Hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi, verksamhetsområde
Hornhinnebanken USÖ
Hud och reumatologi, verksamhetsområde
Infektion, verksamhetsområde USÖ
Kirurgi, verksamhetsområde
Kliniskt träningscentrum KTC
Kuratorer på USÖ
Kärl och thorax, verksamhetsområde
Laboratoriemedicin, verksamhetsområde
Lekterapin USÖ
Medicin, verksamhetsområde
Neuro och rehabmedicin, verksamhetsområde
Neurokirurgi, verksamhetsområde
Nyckelfonden
Obstetrik och gynekologi, verksamhetsområde
Onkologi, verksamhetsområde
Ortopediska kliniken
Patientbibliotek USÖ
Plastik- och käkkirurgiska kliniken, USÖ
Psykosvård och specialiserade mottagningar
Rättspsykiatrin
Röntgen och sjukhusfysik, verksamhetsområde
Sjukhusfysik
Sjukhuskyrkan Universitetssjukhuset Örebro
Traumacentrum Örebro
Urologi, verksamhetsområde
Vårdenhet hud- plastik och öron, USÖ
Ögon, verksamhetsområde
Öron-, näs- och halskliniken, USÖ

Did the content help you?

Last updated: Monday, January 4, 2021