Logo for the website Logo for the website

Länsplanen för transportinfrastruktur

Vilken funktion ska våra vägar, järnvägar och cykelvägar fylla, för att vi som bor eller verkar i Örebro län ska ha bästa nyttan av dem? Och vad behöver förbättras för att nå dit? Det beskriver denna länsplan. Självklart har vi en budget att förhålla oss till och det gör att vi bantat planen från vårt drömläge till en mer realistisk åtgärdslista.

Som kuriosa kan nämnas att bara de insatser vi skulle vilja göra på länets cykelvägar beräknas kosta ÅTTA gånger mer än de 1,1 miljarder kronor vi har för hela planen. Då förstår du att vi verkligen vägt olika insatser mellan varandra för att se vilka åtgärder som ger mest pang för pengarna.

Nu lämnar vi planen till dig. Kommuner, myndigheter, organisationer och näringsliv brukar ha synpunkter på länsplanen och skickar en formell remiss, men även du som privatperson har möjlighet att ge dina inspel på innehållet. 

Inom kort kommer en enkät publiceras här och där kan du lämna dina inspel.

 

Collage transporter och infrastruktur - tåg, cyklister, en konduktör, wifi.

Did the content help you?

Last updated: Monday, October 11, 2021