Logo for the website Logo for the website

Rådet för funktionshinderfrågor

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Carina Dahl Socialdemokraterna Ordförande 1
Joakim Carlsson Socialdemokraterna Ledamot 2
Erica Gidlöf Kristdemokraterna Ledamot 3
Emilia Molin Centerpartiet Ledamot 4
Britt Alderholm Moderata Samlingspartiet Ledamot 5
Viktoria Svanberg Sverigedemokraterna Ledamot 6
Inger Griberg Miljöpartiet de Gröna Ledamot 7

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020