Logo for the website Logo for the website

Socialdemokraterna

  • 070 347 88 53 (Mobile)
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Beredning för psykiatri, hjälpmedel och habilitering, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Rådet för funktionshinderfrågor, Politisk organisation ordförande 2019-01-2022-12
Stiftelsen Bergslagsgårdar, styrelse, Fonder och stiftelser ledamot 2019-01-2022-12
Hälso- och sjukvårdsnämnd, Politisk organisation ledamot 2019-01-2022-12
Valberedning, regionfullmäktiges, Politisk organisation ersättare 2018-10-2022-10
Regionstyrelsen, Politisk organisation ersättare 2019-01-2022-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ledamot 2018-10-2022-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020