Logo for the website Logo for the website

Stiftelsen Nyckelfonden för medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset i Örebro, styrelse

[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/name' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/party' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/organization/ordernumber' for 'English']
Bo Anderson Tjänsteperson Ordförande 1
Jan Källman Tjänsteperson Vice ordförande 2
Ann-Sofie Duberg Tjänsteperson Ledamot 3
Mats G Karlsson Tjänsteperson Ledamot 4
Paula Mölling Tjänsteperson Ledamot 5
Magnus Pettersson Tjänsteperson Ledamot 6
Hans Tedsjö Tjänsteperson Ledamot 7
Martin Gunnarsson Tjänsteperson Ersättare 8
Jenny Emerén Tjänsteperson Ersättare 9

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020