Logo for the website Logo for the website
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/organisation' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/mission' for 'English']
[Missing text '/views/politicspage/parts/person/period' for 'English']
Specifikt samverkansråd för social välfärd samt vård och omsorg, Övrigt ledamot Hällefors kommun 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd för folkhälsa, Övrigt ersättare Hällefors kommun 2023-01-2026-12
Specifikt samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning, Övrigt ersättare Hällefors kommun 2023-01-2026-12
Regionfullmäktige, Politisk organisation ersättare 2022-10-2026-10

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 5, 2020